Såkornfond i Sør- og Vest-Norge til Fjord Invest AS i Førde

Såkornfond i Sør- og Vest-Norge til Fjord Invest AS i Førde Innovasjon Norge har utpekt Fjord Invest AS i Førde til å hente inn 62,8 millioner kroner fra private investorer for å etablere et distriktsrettet såkornfond for Sør- og Vest-Norge. Innovasjon Norge har mandat fra Nærings- og handelsdepartementet til å få på plass nye distriktsrettede såkornfond. Målet med ordningen er å få fram nyskapende prosjekter ved å tilføre kompetanse og privat og statlig kapital i en tidlig fase. Fondet forutsettes å ha en kapitalbase på minimum 196,8 millioner kroner. Dette skal være fordelt med inntil 70 prosent ansvarlig lån fra Innovasjon Norge og minimum 30 prosent kapital fra private investorer. Fondet skal være 100 prosent privateid. Det distriktsrettede såkornfondet for Sør- og Vest-Norge skal primært gå inn i innovative prosjekter i en tidlig utviklingsfase hvor det er vanskelig å oppnå ekstern finansiering innenfor de såkalte B- og C-kommunene i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Fondet kan også investere i små og mellomstore bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet i disse fylkene. Fjord Invest er et vel etablert forvaltermiljø i Førde. Selskapet som stiftet i 2001 og forvalter i dag 35 millioner kroner og et titalls investeringer. Selskapet har et godt utbygd kontaktnett i Sør- og Vest-Norge, som kan sikre prosjektsøknadstilfanget fra hele investeringsområdet. Kontaktperson: Stein Jodal, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Tlf.: 22 00 26 81 eller 907 41 120. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no