Sterk vekst i norsk reiseliv

Sterk vekst i norsk reiseliv

Antallet utenlandske turister som tilbrakte minst en natt i Norge økte med 5,4 prosent. Antallet utenlandske gjestedøgn økte med hele 6,8 prosent i 2007. I alt var 4,3 millioner utenlandske overnattingsgjester i Norge i 2007. - Dette er svært gledelige tall! Norge tar så absolutt del i den internasjonale veksten innenfor reiseliv, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

Totalt utgjorde de utenlandske tilreisende i overkant av 29 millioner gjestedøgn. Det viser ferske tall fra Transportøkonomisk Institutt, TØI. Tallene er hentet fra Gjesteundersøkelsen for 2007, som er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Foran skjemaet
- Vi ligger nå bare 200 000 ankomster fra målet om en million flere turister innen utgangen av 2010. Fortsetter denne økningen når vi 4,5 mill ankomster allerede i år, to år før tiden, sier Per-Arne Tuftin. Det tilsier imidlertid ikke at vi kan ta det roligere i årene som kommer. Alle trender tyder på en stadig tøffere internasjonal konkurranse, både fra Asia, Afrika og ikke minst land i Øst-Europa.

Økningen fordeler seg på ferie og fritid og på forretningsreiser. Ferie- og fritidstrafikken utgjør 75 prosent av utenlandske turister til Norge. Her er det en økning i antall besøkende på 5,1 prosent i 2007, mens antallet gjestedøgn økte med 7 prosent. Her var det henholdsvis 3,3 millioner besøkende og 24,3 millioner gjestedøgn. Veksten er særlig sterk for turister fra Sør-Europa, Nederland, Russland og enkelte land utenfor Europa.

Forretningsreisene øker mest: antall besøkende med 6,1 prosent, og antall gjestedøgn med hele 7,8 prosent. Vel en million utenlandske besøkende var i Norge på forretningsreise i 2007. Det utgjør 4,8 millioner gjestedøgn.

Det var mer enn 5,8 millioner internasjonale ankomster i 2007. Dette er en økning på 2,3 prosent i forhold til 2006. Den mer beskjedne økningen her skyldes i hovedsak en nedgang i antall cruisepassasjerer på 17 prosent.

Aktiv næring og økte budsjetter
- Takket være økte budsjetter for Innovasjon Norge og svært god deltakelse fra reiselivsnæringen i våre aktiviteter har vi i 2007 hatt mulighet til å satse mer på internasjonal markedsføring enn vi har hatt tidligere, sier Tuftin. Innovasjon Norge hadde i 2007 en offentlig bevilgning på 200 millioner kroner til internasjonal markedsføring av Norge som reisemål. Det er en dobling i forhold til 2005.

- Samtidig har vi endret vår markedsføring internasjonalt fra tradisjonell annonsering til mer satsinger på internett og nettannonsering, plakater/boards på T-banestasjonene i blant annet London, Paris og Berlin, samt mer fokus på innstikk og DM i internasjonale aviser og magasiner, sier Tuftin. Flere direkte fly fra utlandet og økt fergetrafikk til Norge anser Tuftin som den viktigste årsak til den internasjonale veksten. Han medgir også at gode konjunkturer i flere av våre viktigste markeder virker positivt inn på veksten.

En annen gledelig tendens er at gjestedøgn i år igjen vokser raskere enn ankomster og at nedgangen i gjennomsnittlig oppholdstid i Norge har stanset i 2007. Det er spesielt fra de nordiske markedene og Russland at oppholdstiden igjen øker. Samtidig kommer det flere fra markeder med lang gjennomsnittlig oppholdstid (Nederland, Tyskland og Polen).


Tabell 1: Antall ferie- og fritidsankomster med minimum en overnatting fordelt på nasjonalitet (tall i 1000).
Antall ankomster Endring i %
2003 2004 2005 2006 2007 2006–2007 2003–2007
I alt 2 520 2 781 2 913 3 101 3 250 4,8 29,0
Sverige 637 689 715 775 759 -2,1 19,2
Tyskland 502 500 514 526 547 4,0 9,0
Danmark 456 462 445 433 429 -0,9 -5,9
Storbritannia 163 192 201 244 246 0,8 50,9
Finland 159 181 221 203 216 6,4 35,8
Nederland 106 114 133 132 157 18,9 48,1
Øvrige land 45 64 74 111 147 32,4 226,7
Europa ellers 83 140 186 153 146 -4,6 75,9
USA 104 129 103 111 117 5,4 12,5
Frankrike 75 86 90 95 107 12,6 42,7
Polen** 74 101 36,5 N/A
Spania 35 49 47 55 69 25,5 97,1
Italia 48 58 47 46 54 17,4 12,5
Russland* 15 22 25 35 41 17,1 173,3
Japan 24 23 31 27 25 -7,4 4,2
*Russland er regnet med under ”Europa ellers” i årene før 2003
**Polen er regnet med under ”Europa ellers” i årene før 2006
Kilde: Transportøkonomisk Institutt.’

Tyskerne er tilbake
- En gledelig utvikling er at vårt nest største utenlandsmarked, Tyskland, er i vekst på tross av antall utreiser totalt ikke øker, fortsetter Tuftin. I 2007 hadde Norge 547 000 ferie- og fritidsankomster fra Tyskland. Det er en oppgang på 4 prosent i forhold til 2006.
Mye av veksten skyldes at nye aktører har opprettet ruter både på fly og ferge.

Charter fra Japan til Norge
Nedgangen i japanske ankomster fortsetter. Nedgangen er på 7,4 prosent i 2007.

- En av grunnene er i følge turoperatørene at det mangler flyseter i sommersesongen, og at det ikke finnes direkte flyforbindelse mellom Asia og Norge. Vi vet at enkel og bekvem transport er vesentlig når japanerne skal velge reisemål. I nært samarbeid med Avinor har vi jobbet med å få charterflygninger direkte fra Japan til Norge, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin.

Dette arbeidet har gitt resultater, og det er nå klart at det blir minimum ni charterflyvninger fra Japan til Norge til sommeren. De er fordelt på fire flygninger med Japan Airlines (JAL) og fem med SAS. JAL vil fly Boeing 747-400 med 350 seter fra Fukuoka, Hiroshima, Sendai og Sapporo til Bergen og ut fra Stockholm. SAS vil sette inn en Airbus A340 med 250 seter fra Tokyo inn til Bergen og ut fra København.

- Selv om vi optimalt hadde ønsket at flygningene både skulle komme inn og gå ut fra Norge, så ser vi på dette som en positiv begynnelse hvor målet etter hvert er å etablere direkte flyruter mellom Japan og Norge, sier Tuftin.

Hva med lønnsomheten?
- Volum er en ting, lønnsomhet noe annet, fortsetter Tuftin. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at oppnådd pris per hotellrom har steget med 62 kroner i perioden januar til oktober 2007, fra 742 kroner i samme periode i 2006 til 804 kroner i 2007.

Økonomiske oppgangstider skaper vekst for norske reiselivsbedrifter og mange av disse investerer for fremtiden. - Investeringsviljen og ikke minst –evnen i norsk reiselivsnæring har økt betraktelig de siste årene. Likevel må norsk reiseliv bli bedre på pakking, kommersialisering og salg. Andre land er mye bedre på å koke suppe på de spikrene de har, bare se på Finsk Lappland og Kiruna sier Tuftin. Norge har produktene, men vi må pakke dem bedre og gjøre dem mer tilgjengelig.

Hvordan blir 2008?
- Forventningene foran årets vintersesong er enda mer positive enn de var foran forrige vintersesong, sier Tuftin. 64 prosent av ekspertpanelet i Innovasjon Norges turistbarometer forventer en økning i volum i vinter sammenlignet med vinteren 2006/2007.

Det var flest nordmenn på norske overnattingssteder vinteren 2006-2007. Da var 74 prosent av alle kommersielle gjestedøgn norske. Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at norske gjestedøgn økte med seks prosent i fjor vinter.

Vel halvparten av deltakerne i panelet forventer at veksten fra det norske markedet fortsetter i vinter. Forventningene foran årets vintersesong er store, spesielt fra våre to største vintermarkeder, Danmark og Sverige. Bare 32 prosent forventer uendret volum, mens fire prosent forventer en nedgang.

Ekspertpanelet til Innovasjon Norges turistbarometer er sammensatt av turoperatører ute og hjemme, hoteller, transportører, cruise, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt reiselivsmedarbeidere på Innovasjon Norges kontorer i utlandet.

Prognosene fra UN World Tourism Organisation (UNWTO (oktober 2007)) anslår at veksten i Europa i 2007 vil ligge på omtrent fire prosent, mens den for verden totalt vil ligge på 5,7 prosent. Den samlede veksten var 4,6 prosent i 2006 og 5,5 prosent i 2005.

Fakta:
• Det var mer enn 5,8 millioner internasjonale ankomster i 2007. Dette er en oppgang på 2,3 prosent i forhold til 2006.
• Det var i underkant av 4,3 millioner overnattingsgjester som besøkte i Norge i 2007. Det er en vekst på 5,4 prosent fra 2006.
• Det var mer enn 29 millioner utenlandske gjestedøgn i 2007, som er en vekst på 6,8 prosent fra 2006.
• Antall internasjonale ferie- og fritidsankomster til Norge i 2007 var 3,26 millioner. Det er en økning på 5,1 prosent fra 2006. Disse overnattet 24,3 millioner netter. Det er en økning på 7 prosent i forhold til 2006.
• Det var over 1 million forretningsreisende som besøkte Norge i 2007. Det var en økning på 6,1 prosent i forhold til 2006. Antall gjestedøgn var her 4,8 millioner som er en økning på 7,8 prosent i forhold til 2006.
• Det var en økning i dagsbesøkende på 2 prosent, mens antall cruisepassasjerer hadde en nedgang på 17 prosent.

Kilder: Transportøkonomisk institutt (TØI) og UNWTO

Mer informasjon, markedsdata og statistikk finnes på www.innovasjonnorge.no/reiselivPressekontakter:
- Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge. Tlf. 909 94 898.
- Avdelingsleder Audun Pettersen, Innovasjon Norge. Tlf. 907 75 521.
- Informasjonssjef Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon Norge. Tlf. 908 20 918.