Stor norsk satsing på klimakonferansen i København

H.K.H. Kronprins Haakon vil foreta den offisielle åpningen av den norske utstillingen. Stedet er stand 66, sentralt ved scenen i Forum Copenhagen, Julius Thomsens Plads 1 Presseakkreditering fås på nettsiden til Bright Green Expo Om utstillingen På Bright Green Expo vil 170 av verdens ledende miljøteknologibedrifter presentere sine mest innovative løsninger. Ni norske bedrifter er invitert av Innovasjon Norge til en spektakulær felles stand sentralt i lokalet. Blant de norske bedriftene på Bright Green er Hafslund som vil fortelle om sin nye pelletsfabrikk som hvert år skal produsere 450 000 tonn trepellets for kraftverk som i dag fyrer med kull. Hafslund garanterer at all strøm de leverer til husholdninger kommer fra fornybar energi. Statoil som utnytter sin kompetanse fra offshore virksomhet til å utvikle flytende vindmøller til havs. ”Hywind” er allerede i prøvedrift ti kilometer utenfor sørvestkysten av Norge. Statoil. Prosjektet har kostet 400 millioner kroner. Renewable Energy Corporation (REC) vil presentere siste nytt innen solcelleteknologi. Selskapet kunngjorde 11.desember 2009 at de har lykkes i å skape verdens mest effektive solcellepanel til nå. Solenergi vil snart for alvor kunne konkurrere med tradisjonelle energikilder, mener REC. Eltek Valere som vil vise fram ny ladeteknologi for el-biler og hvordan mobilnettverk kan drives med solenergi, noe som er spesielt nyttig i regioner og land med dårlig utbygd infrastruktur. Den nye teknologien kan gi en betydelig miljøgevinst. Telekommunikasjonsbransjen står for 2,5% av verdens CO2-utslipp. I tillegg til disse fire vil konsulentselskapet SWECO, industriklyngene Cleantech Mid-Norway og Oslo Renewable Energy and Environment Cluster, samt Aker Clean Carbon og Det norske Veritas (DNV) være tilstede på standen. Alle selskapene vil ha egne representanter på plass som kan svare på spørsmål fra pressen. Pressekontakt for Innovasjon Norge Morten Ryen Mob. +4790821026

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner