Styrking av Nordområdesatsingen


Styrking av Nordområdesatsingen

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen åpner torsdag et nytt representasjonskontor for Innovasjon Norge i lokalene til Barents-sekretariatet i Kirkenes. Målet er å følge opp den økte norske aktiviteten mot Nordvest-Russland blant annet gjennom fond som retter seg mot investeringsaktiviteter.

– Det er en milepæl at det nye representasjonskontoret nå er på plass i Kirkenes. Kontoret skal bidra til at flere norske bedrifter investerer i Nordvest-Russland, sier Andersen.

Innovasjon Norges samlokalisering med Barentssekretariatet vil gi synergigevinster. Både fondene og sekretariatet har sin oppmerksomhet mot Russland og en viss overlapping i målgrupper. Begge virksomheter tror også på store fordeler kompetanse- og nettverksmessig.

I 2006 opprettet Innovasjon Norge et nytt kontor i generalkonsulatet i Murmansk. Kontoret er en del av Innovasjon Norges apparat i Russland sammen med kontorene i Moskva og St. Petersburg. Hovedoppgaven til Russlandskontorene er å gi råd til norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Russland. Innovasjon Norges distriktskontorer i Nord-Norge vil nå også styrke sin oppmerksomhet mot norske prosjekter i Nordvest-Russland blant annet ved egne dedikerte Russlandskoordinatorer.

Investeringsfondet for Nordvest-Russland ble opprettet i 1996 med en kapitalbase på 150 mill. kroner. Fondet dekker Murmansk, Arkhangelsk og republikken Karelen. Fondet ble opprettet i sammenheng med de næringsmessige omstillingsmidlene i Sør-Varanger kommune etter nedleggingen av AS Sydvaranger. Fondene skal styrke samarbeidet mellom norske og russiske bedrifter i Nordvest-Russland og stimulere til næringsvirksomhet i Sør-Varanger kommune. Investeringsfondet kan maksimalt investere 30 millioner kroner i hvert prosjekt. Norske medinvestorer må stille med like mye kapital som Innovasjon Norge. Investeringene gjøres på kommersielle betingelser. Fondet har så langt gjort 10 investeringer.

Tilskuddsfondet for næringssamarbeid med Nordvest-Russland ble opprettet samtidig med en engangsbevilgning på 30 mill. kroner. I hovedsak yter fondet tilskudd til forprosjekter før en eventuell etablering i Nordvest-Russland. Tilskuddsfondet har så langt gitt 104 tilsagn, hvorav ca 25 % har vært til bedrifter fra Sør-Varanger kommune.

I tillegg til fondene mot Nordvest-Russland styrer fondsforvaltningen i Innovasjon Norge Investeringsfondet for Øst-Europa som gjør investeringer i resten av Russland og flesteparten av de landene som tidligere inngikk i ”Østblokken”. Fondsforvaltningen administrerer også Statens engasjement i til sammen 16 landsdekkende og distriktsrettede såkornfond.

Innovasjon Norges representasjonskontor i Kirkenes vil fra etableringen ha en fast ansatt i Kirkenes, Amund Beitnes. Beitnes er sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og har utdanning i russisk fra forsvaret. Han har arbeidserfaring fra en norskeid bedrift i St. Petersburg, traineeopphold i en bank i Armenia og har siden 2003 vært rådgiver i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark. Her har han vært internasjonal medarbeider med hovedarbeidsoppgaver innen atomsikkerhetssamarbeid med Russland og miljøsamarbeid med Russland, Finland og Sverige.

Kontaktpersoner:

Stein Mathisen, Inovasjon Norge Finnmark
Tlf 78955600 / 95144328
stein.mathisen@innovasjonnorge.no

Erik Welle-Watne, Innovasjon Norge
Tlf 90983117 – erik.welle-watne@innovasjonnorge.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no