Viktig satsing på Innovasjon Norge i revidert budsjett

Regjeringen øker Innovasjon Norges rammer betydelig med revidert budsjett. Rammen for lavrisikolån utvides med ytterligere 1 milliard kroner til 3,5 milliarder kroner, mens rammen for innovasjonslån foreslås økt med 500 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner.

– Dette vil styrke norsk næringslivs konkurransekraft i tøffe tider, sier administrerende direkør Gunn Ovesen. - Det var helt nødvendig med mer midler til næringlivet. Vi opplever en kraftig økning i etterspørselen etter både lavrisikolån og innovasjonslån fra i fjor. Ovesen er spesielt glad for at det kom en økning i rammene for innovasjonslån, fordi det er der etterspørselen øker aller mest. – Økte rammer for lavrisikolån er også veldig nødvendig, fordi vi har i dag bevilget like mye hittil år som vi gjorde i hele fjor, sier hun.
Med økningene i revidert budsjett har Innovasjon Norge fått nesten tre ganger så store rammer for lavrisikolån som året før, og nesten fem ganger så mye til innovasjonslån.

I revidert budsjett er det også satt av 150 millioner kroner ekstra til en investeringspakke for landbruket til fylkeskomm. Dette er bygdeutviklingsmidler som Innovasjon Norge forvalter.
- Bygdeutviklingsmidlene er også brukt opp i enkelte fylker allerede, sier Gunn Ovesen. Derfor er økningen i disse pengene både nødvendig og sterkt ønsket.

Pågangen fra bedrifter over hele landet har økt betydelig. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til administrasjon med 12 millioner kroner. Kriteriene for tildeling er ikke endret og både små, mellomstore og store bedrifter kan søke om støtte fra Innovasjon Norge.

Kontaktperson:
Kjetil Svorkmo Bergmann, informasjonsdirektør i Innovasjon Norge. Telefon. 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner