Insr kjøper Nemi - dobler størrelsen

Oslo, 18. august 2017 – Forsikringsselskapet Insr har inngått avtale om å kjøpe Nemi Forsikring. Både Insr og Nemi har de siste årene utfordret de etablerte aktørene i den norske forsikringsbransjen. Gjennom oppkjøpet dobler Insr sin forsikringsportefølje. - Nemi har 50 000 privatkunder og 4 500 næringskunder.

– Nemi Forsikring og Insr passer svært godt sammen.  Jeg gleder meg til å jobbe sammen med kollegaer fra begge selskap for å bygge videre på det vi hver for oss har fått til. Det sammenslåtte selskapet vil bygge videre på det beste fra begge organisasjoner. Da skaper vi Nordens mest fremoverlente og nyskapende forsikringsselskap, sier Espen Husstad, administrerende direktør i Insr.

Nemi har bygget en meget solid forsikringsvirksomhet fundert på tung faglig kompetanse og en strømlinjeformet driftsmodell med svært gode resultater.

Insr har det siste året lagt ny strategi, etablert nytt topplederteam og gjennomført en større omstilling. Selskapet har solgt eller avviklet ikke-strategiske og ulønnsomme deler av virksomheten og bygget et robust fundament for videre vekst med støtte fra investorer som har tro på selskapets strategi og ledelse.

Insr utvikler og leverer forsikringsprodukter som selges både under eget merke og distribueres gjennom samarbeidspartnere. Fra før eier Insr varemerket Vardia Forsikring. Begge merkenavnene Nemi og Vardia vil bli videreført.

Oppkjøpet av Nemi vil i tillegg til en større forsikringsportefølje og utøket samlet kompetanse gi stordriftsfordeler og andre synergier. De samlede årlige forbedringene fra integrasjon av IT-systemer, redusert outsourcing, organisatorisk samkjøring og forbedret forsikringsresultat forventes å være vesentlige. Vi er fast bestemt på at kunder, agenter og forsikrede bare skal merke positive endringer etter oppkjøpet.

Om transaksjonen

Det er avtalt en kjøpesum på 320 millioner for hele Nemi. Brorparten av kjøpesummen er allerede garantert av større eksisterende og nye investorer i Insr. Resten av kapitalen vil bli hentet inn i markedet i løpet av kort tid.

Signeringen er første skritt på veien for å kunne gjennomføre oppkjøpet i midten av fjerde kvartal. Avtalen er inngått med forbehold om nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.

For ytterligere informasjon om transaksjonen henvises til dagens børsmelding fra Insr. Denne meldingen er tilgjengelig på www.ose.no og http://insr.io/investor-relations/
 

Bård Standal, Chief Financial Officer
Insr Insurance Group ASA
Phone: +47 415 21 490
E-mail: bard.standal@insr.io

Insr Insurance Group ASA was established in 2009 and is an independent insurance group listed on the Oslo Stock Exchange, with headquarters in Oslo. Insr has a license for all groups of non-life insurance, except for credit and guarantee insurance. The Company's main focus is on the market for property and casualty insurance for the retail and small & medium sized enterprise segments in Norway and Denmark. Insr distributes its products mainly through insurance agents and partners.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker