Velkommen til presentasjon og mingel hos Interface på Stockholm Furniture Fair 2014. Tirsdag 4. februar kl. 14.00 i stand A42:18.

 Nigel Stansfield, Chief Innovation Officer hos Interface

presenterer årets skandinaviske nyheter, forteller mer

om vårt bæredyktighetsarbeid og vårt syn på design.

Vi byr på noe godt å spise og drikke med etterfølgende

mingel.

Vennligst gi beskjed om hvor mange dere blir til

johanna.stromberg@prat.se  eller +46 722 52 81 52

 Velkommen!