Flust av penger i banken (KOMMUNETALL I LINK NEDERST)

Gjennomsnittlig bankinnskudd i Norge er nå kommet opp i 186.100 kroner. Det er dobbelt så mye som for ti år siden.

Ferske tall som Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser at gjennomsnittlig bankinnskudd blant privatpersoner var kommet opp i 186.100 kroner ved inngangen til 2010. Ti år tidligere var det tilsvarende beløpet 93.600 kroner.

- Til tross for at gjennomsnittlig bankinnskudd er høyere enn noen gang, er det fortsatt slik at enkelte er blakke før siste lønningsdag. Disse kan raskt havne i økonomisk trøbbel hvis det dukker opp uforutsette utgifter av en viss størrelse, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Hun råder alle til å spare for å bygge seg opp en økonomisk buffer.

Speiler velstanden
Intrum Justitia-lederen mener at økningen i bankinnskudd speiler den velstandsutviklingen som nordmenn har vært gjennom, og hun tror at sparingen kommer til å vokse også i fremtiden.

- De økonomiske pilene peker oppover for Ola og Kari Nordmann, og da blir stadig mer plassert i banken. Mange opplever bankinnskudd som en trygg og god sparing selv om rentenivået for tiden er lavt, sier Korsnes.

De gamle har mest
Gjennomsnittlig bankinnskudd er høyest i aldersgruppen 67 år og oppover. Her er beløpet på hele 385.100 kroner. I aldersgruppen 35-66 år er snittinnskuddet på 188.900 kroner, mens folk i alderen 17-34 år i gjennomsnitt har 70.400 kroner i banken.

- Det er naturlig at vi har mer i banken jo eldre vi blir. Når bolig og bil er nedbetalt, blir ikke de månedlige utgiftene lenger så høye, sier hun.

Hemsedal på topp
Tallene som Intrum Justitia har innhentet, viser at Oslo topper fylkeslisten med et gjennomsnittlig bankinnskudd på 219.100 kroner. Sogn og Fjordane kommer like bak med 214.400 kroner.

Blant kommunene er Hemsedal i en særklasse. Hemsedølen har i snitt 344.500 kroner i banken.

Vik, Valle, Bærum og Halsa følger på de neste plassene. I alle disse kommunene er gjennomsnittlig bankinnskudd i intervallet 280-300.000 kroner.

De siste ti årene har den største veksten vært i kommunene Gamvik og Hvaler. Der har snittinnskuddet økt med nesten 160 prosent.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan W. Græsvik, informasjonsansvarlig Intrum Justitia
Telefon. 23 17 11 01
Mobil: 91 70 46 70
E-post: j.graesvik@no.intrum.com

Abonner

Multimedia

Multimedia