Hver fjerde bedrift har økonomiske problemer


Hver fjerde bedrift har økonomiske problemer

En fersk undersøkelse viser at hele 23 prosent av norske bedrifter sliter økonomisk. Årsaken er slett betalingsmoral blant kundene.

- Jeg er overrasket over at så mange bedrifter har likviditetspress og at ikke flere iverksetter tiltak. Hvis ikke bedriften får inn penger fra kundene, kan det få alvorlige konsekvenser både for eierne og de ansatte, sier administrerende direktør Rune Viermyr i kreditthåndteringsselskapet Intrum Justitia.

Selskapet har nylig gjennomført en omfattende undersøkelse av betalingsvanene i Europa. Det er liten tvil om at dagens betalingsmoral utgjør en trussel for mange norske bedrifter.

Mye verre enn i Sverige
Riktignok har tapsprosenten gått ned fra 1,9 til 1,2 prosent de siste tre årene. Men det er også viktig å få inn pengene i tide slik at bedriften kan betale løpende utgifter som lønn og husleie.

I undersøkelsen oppgir så mange som 63 prosent av selskapene at nåværende betalingsvaner har negativ innvikning på deres likviditet. 23 prosent oppgir at likviditetspresset er alvorlig.

Dette er langt verre tall enn hos våre nærmeste naboer i øst. Blant svenske bedrifter er det «bare» 11 prosent som oppgir at likviditetspresset er alvorlig.

Tøft for elektrobransjen
- Erfaringsmessig er det småselskaper og selvstendig næringsdrivende som sliter mest. I frykt for ikke å få oppdrag, finner de seg ofte i at kundene dikterer betingelsene. Kundene er gjerne store foretak, som har en bevisst politikk på å vente lengst mulig med betalingene, påpeker Viermyr.

Elektrobransjen er blant dem som har hatt det tøffest. Før bransjeorganisasjonen NELFO inngikk et samarbeid med Intrum Justitia, måtte medlemsbedriftene i gjennomsnitt vente i 58 dager før pengene fra kunden var på konto. Noen kunder betalte aldri.

- Etter hvert som tiden går, blir det mer og mer usikkert om fakturaen noen gang blir betalt. Det gjelder å ha gode rutiner for purring og inkasso, ellers løper den næringsdrivende en unødig stor risiko, råder Viermyr.

Kontaktperson:
Informasjonsansvarlig Jan Græsvik i Intrum Justitia, tlf. 23 17 11 01, mob. 91 70 46 70
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=24674&lang=NO Rune Viermyr adm.dir Intrum Justitia

Abonner

Multimedia

Multimedia