Norske bedrifter i Europa-toppen

Norske, svenske og finske bedrifter har de laveste tapene i Europa. Men det er fortsatt langt igjen før norske selskaper blir like flinke som søta bror og finnene.

De siste årene har det vært en gledelig nedgang i tapene for norsk næringsliv. Mens de norske selskapene i snitt tapte 1,9 prosent av omsetningen i 2004, er tapene nå kommet ned i 1,2 prosent. Det viser en undersøkelse gjennomført av kreditthåndteringsselskapet Intrum Justitia.

Hjulpet av gode tider
Men det er ikke først og fremst bedriftslederne som får æren for den store nedgangen. Administrerende direktør Rune Viermyr i Intrum Justitia forklarer utviklingen med de gode tidene.

- Norge går så det suser. Både forbrukere og bedrifter kan lettere betale for seg i gode tider. Da går tapsprosenten automatisk ned, sier han.

Men Viermyr advarer bedriftene mot å ta for lett på tapene.

- De gode tidene varer ikke evig. Hvis for eksempel renten fortsetter å stige, er det nærliggende å anta at tapsprosenten vil øke kraftig. Derfor er det viktig at bedriftene etablerer gode innkrevingsrutiner, sier han.

Svenskene passer på
I Intrum Justitias undersøkelse kommer Norge på tredje plass når det gjelder å ha de laveste tapene. Denne plassen deler vi med Irland, som også har en tapsrate på 1,2 prosent.

Våre nærmeste naboer i øst har imidlertid ligget foran nordmennene helt siden første undersøkelse ble gjennomført for fire år siden, og årets resultater er intet unntak. Sverige kommer på andre plass med 1,0 prosent tap.

- Svenskene er generelt flinke til å passe på pengene sine. De er også kjent for å ha gode rutiner. I så henseende har norske bedrifter noe å strekke seg mot, mener Viermyr.

Finnene flinkest
På suveren førsteplass er finske bedrifter, som i gjennomsnitt har et tap på 0,7 prosent av omsetningen.

I den andre enden av skalaen finner vi Tsjekkia, som har Europas høyeste tapsprosent (3,5%). Også Litauen (3,3%), Estland (3,2%) og Polen (3,0%) befinner seg i bunnsjiktet.

- Norske bedrifter som eksporterer til disse landene, blir også eksponert for denne tapsrisikoen, påpeker Viermyr.

Abonner

Multimedia

Multimedia