Vi er blitt tregere betalere

De to siste årene er norske forbrukere blitt stadig tregere til å betale regninger. Også bedriftskunder tøyer strikken når de mottar en faktura. Renteøkningene får skylden.

En europeisk undersøkelse utført av Intrum Justitia viser at norske forbrukere i gjennomsnitt betaler regningene etter 22,9 dager. Dette er to dager lengre enn hva tilsvarende undersøkelse viste i 2006. En del av økningen kan tilskrives den økende renten.

Fjerde best i Europa
- Det er klart at renteøkningen på 1,5 prosentpoeng siste 12 måneder merkes for folk flest. Den rammer ekstra hardt dem som har tatt opp større boliglån enn de strengt tatt har råd til. Når det i tillegg har vært en kraftig vekst i forbrukslån, sier det seg selv at mange får betalingsproblemer, sier informasjonsansvarlig Jan Græsvik i Intrum Justitia.

Nordmenn er generelt regnet for å være både gode og raske betalere, men det siste året har vi altså tapt terreng. I kategorien forbrukere er Norge nå på fjerde plass. Både i Finland, Estland og Ungarn er forbrukerne kjappere til å gjøre opp for seg.

Prioriterer husleie
Undersøkelsen viser at også norske bedrifter er blitt betydelig senere til å innfri forpliktelsene. Mens bedriftskundene i 2006 i snitt brukte 27,1 dager på å betale en regning, er dette tallet nå kommet opp i 30,5 dager.

- Dette er en markert økning. Når renten stiger, blir også firmaene mer selektive med hensyn til hvem de betaler først. De prioriterer husleie og faste leverandører. Mer perifere leverandører havner nederst i bunken, påpeker Græsvik.

Betalingsatferden til norske bedrifter utvikler seg motsatt av svenske og danske bedrifter, som betaler regningene stadig raskere.

Offentlig treghet
Selv om både forbrukerne og bedriftskundene er blitt tregere betalere, er det fortsatt kommuner og offentlige myndigheter som venter lengst med å gjøre opp for seg. Ifølge Intrum Justitias undersøkelse betaler disse regningene etter gjennomsnittlig 31,1 dager. Dette er 8,2 dager lengre enn forbrukerne.

- Kommunene har tradisjonelt sett vært trege til å gjøre opp for seg. De har verken forbedre eller forverret seg de siste årene, sier Græsvik.

Kontaktperson:
Jan Græsvik, informasjonsansvarlig Intrum Justitia
Telefon: 23 17 11 01
Mobil: 91 70 46 70

Abonner

Multimedia

Multimedia