Vi låner stadig mer (KOMMUNETALL I VEDLEGG)

Gjennomsnittlig personlig gjeld i Norge er nå kommet opp 537.800 kroner. I syv av landets kommuner har innbyggerne en snittgjeld på over 700.000 kroner.

- Pilene peker generelt oppover for nordmenn, og da er det en naturlig konsekvens at gjelden stiger. Når i tillegg renten er lav, låner vi spesielt mer til kjøp og oppussing av egen bolig, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Kraftig vekst
Ligningstall som Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser at gjennomsnittlig gjeld økte fra 515.200 til 537.800 kroner i løpet av 2009. Dette tilsvarer en vekst på 4,4 prosent. Året før var veksten på 6,2 prosent.

Blant fylkene er det Møre og Romsdal som har hatt den største veksten med 6,3 prosent gjennom 2009. På kommunebasis har den største veksten vært i Balsfjord, hvor gjennomsnittlig privatgjeld har økt med hele 25,1 prosent.

Kommunelisten toppes imidlertid av Asker, Bærum, Frogn, Rennesøy, Hemsedal, Sola og Stavanger. I alle disse kommunene er snittgjelden over 700.000 kroner.

Folk føler seg rike
Men selv om de overordnede økonomiske utsiktene fortsatt er gode for nordmenn, er Korsnes bekymret over kredittkortgjelden som
mange sliter med. Hun tror at mange føler seg rikere enn de egentlig er.

- Det er nærmest et kontinuerlig fokus på at nordmenn aldri har hatt det bedre enn nå, og det kan skape en illusjon hos mange at det bare er å bruke penger. Folk flest vil jo være like gode som alle andre, sier hun.

Skumle kredittkort
Intrum Justitia ser fortsatt saker der skyldnere skaffer seg nye kredittkort for å betjene gammel kredittkortgjeld.

- Dette er en farlig situasjon. Nye kredittkort vil bare gjøre situasjonen verre. Det absolutt beste alternativet er å ta kontakt med kredittkortselskapet eller inkassobyrået og legge kortene på bordet. Jo før man innser problemet, jo lettere er det å komme seg ut av uføret.

Vurder fastrente
Nye tall viser at 219.145 personer i Norge har betalingsanmerkning. Intrum Justitia-lederen er spesielt bekymret for de mange unge som pådrar seg en slik anmerkning i forbindelse med kredittkort- og forbruksgjeld.

Det er imidlertid ikke bare kredittkortgjeld som kan velte privatøkonomien. Noen låner også i overkant mye til bolig.

- På papiret kan boliggjelden se håndterlig ut, men det er ikke gitt at det lave rentenivået vil holde seg i Norge. Alle bør ta høyde for en renteøkning på 2-3 prosentpoeng. Det er også smart å vurdere fastrentelån for å få større forutsigbarhet, sier hun.

Tøft i januar og februar
Mange sliter med å innfri de økonomiske forpliktelsene i januar og februar. I tillegg til at pengene har sittet løst i julehandelen, er det mange store regninger som har forfall i disse to månedene.

- Disse kommer på toppen av de faste månedlige utgiftene. I tillegg har de fleste nå fått en svært høy strømregning. De som har problemer med denne, bør vurdere å få regningen splittet opp.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan W. Græsvik, informasjonsansvarlig Intrum Justitia
Telefon. 23 17 11 01
Mobil: 91 70 46 70
E-post: j.graesvik@no.intrum.com

Abonner

Multimedia

Multimedia