Íslandsbanki øker sitt frivillige tilbud på BNbank - har støtte fra ca. 60 prosent av aksjene

Pressemelding Íslandsbanki øker sitt frivillige tilbud på BNbank - har støtte fra ca. 60 prosent av aksjene 29. november 2004: Íslandsbanki hf., Reykjavik har besluttet å øke sitt frivillige tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank) og tilbyr en pris på NOK 340 per aksje. Íslandsbanki eier og har rettigheter til ca. 46 prosent av alle aksjene i BNbank. I tillegg har aksjonærer som til sammen eier ca. 14 prosent informert Íslandsbanki om at de vil akseptere det frivillige tilbudet. 15. november gjorde Íslandsbanki det kjent at den ville fremme et frivillig tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i BNbank. På dette tidspunktet eide eller kontrollerte Íslandsbanki til sammen 46 prosent av aksjene i BNbank. Etter konstruktive samtaler med BNbanks rådgivere og noen av bankens største aksjonærer, har Íslandsbanki nå besluttet å øke tilbudet. Detaljer om det nye frivillige tilbudet: NOK 340 per aksje i kontanter gjennom et offentlig tilbud Total transaksjonsverdi NOK 3,3 milliarder Tilbudet ligger ca. 26 prosent over siste omsetningsverdi for aksjen før det første tilbudet ble presentert 15. november 3 prosent årlig rentekompensasjon fra akseptdato og frem til gjennomføringstidspunktet Tilbudsperioden ventes å bli fra 1.-17. desember Etter at Íslandsbanki har økt sitt frivillige tilbud, har flere aksjonærer informert banken om at de vil akseptere det, og Íslandsbankis samlede aksjer og aksepter utgjør nå ca. 60 prosent. Dette inkluderer aksjeposten på 20 prosent som Íslandsbanki tidligere har gjort avtale om å kjøpe fra Sparebanken Øst (avhenger av godkjennelse fra norske myndigheter), aksjeposter som er kjøpt i markedet og som til sammen tilsvarer 9,8 prosent, samt tidligere forhåndsaksepter tilsvarende ca. 16 prosent av BNbanks samlede aksjekapital. Íslandsbanki har definert Norge og Island som sine hjemmemarkeder, og banken har høye ambisjoner i det norske markedet. Gjennom en positiv og konstruktiv dialog med rådgivere til BNbanks styre og ledelse, har Íslandsbanki fastholdt sine planer om å beholde BNbank som en separat enhet og å videreutvikle BNbanks kjernekompetanse fra det nåværende hovedkontoret i Trondheim. Íslandsbanki ønsker å beholde BNbanks bemanning på nåværende nivå og har som mål å bidra til Íslandsbankis aktiviteter i Norge, som også inkluderer KredittBanken, gjennom finansiell støtte og utvikling av et bredere produktspekter. Et formelt tilbudsdokument vil bli utarbeidet og sendt BNbanks aksjonærer før tilbudsperioden starter 1. desember. For mer informasjon, kontakt: Bjarni Ármannsson, konsernsjef Íslandsbanki, +47 911 08 911 Om Íslandsbanki hf: Íslandsbanki er en ledende finansgruppe på Island og tilbyr brede bank- og forsikringstjenester. Bankgruppen har avdelinger i London og Luxemburg og er notert på Islands Børs (Kauphöll Íslands) . Íslandsbanki har en markedsverdi på ca. NOK 12 milliarder. Totale eiendeler var ved avslutningen av tredje kvartal NOK 52,8 milliarder. I september 2004 fremmet Íslandsbanki et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i KredittBanken i Ålesund. Per i dag har Íslandsbanki mottatt aksepter for mer enn 99 prosent av aksjene i KredittBanken. For mer informasjon om Íslandsbanki, se www.islandsbanki.is ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=273&lang=NO Bjarni Ármannsson, konsernsjef, Íslandsbanki

Multimedia

Multimedia