Íslandsbanki presentasjon

Vedlagt følger presentasjon holdt kl. 09.00 på Íslandsbanki orienteringen.

Dokumenter og linker