Pressemelding:Emisjon i Íslandsbanki overtegnet med 42%

Pressemelding Emisjon i Íslandsbanki overtegnet med 42% Reykjavik 5. januar 2005: Tegningsrettsemisjonen i Islandsbanki ble avsluttet tirsdag 4. januar med betydelig overtegning. 1,5 milliarder aksjer ble utstedt til ISK 10,65 per aksje, noe som gav en samlet tegning på ISK 16 milliarder (USD 257 millioner). Totalt 4,153 aksjonærer som eier 87 prosent av banken deltok i emisjonen. Tegningsperioden løp fra 17. desember til 4. januar. Overtegningen ble 42 prosent. Overtegning har blitt allokert i samsvar med aksjonærenes tegningsretter. Med henvisning til tidligere meddelelser til børsen vil styret i Islandsbanki i dag ta stilling til hvorvidt banken skal benytte fullmakten til å utstede en rettet emisjon på inntil 500 millioner aksjer. Konklusjonen fra styret vil bli meddelt markedet før åpning torsdag. For ytterligere informasjon: Bjarni Ármannsson, konsernsjef Íslandsbanki, +354 440 4005 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no