Framgang for jernbanen i 2003

Framgang for jernbanen i 2003 -Jernbanen i Norge har hatt framgang på en rekke områder i 2003, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Ved inngangen til det nye året kan Jernbaneverket se tilbake på et godt år for sikkerheten, et år med bedre punktlighet og et år der trafikken med jernbanen igjen øker. Sikkerhet -2003 ligger an til å bli et godt år for sikkerheten på jernbanen, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Det har ikke skjedd sammenstøt eller avsporinger i selve togtrafikken der passasjerer har blitt skadd. -Vi er likevel fortsatt bekymret for sikkerheten ved planovergangene. Fem personer har mistet livet i forbindelse med jernbanevirksomheten i 2003, fire av disse ulykkene har skjedd på planoverganger, mens en skjedde da en passasjer falt mellom toget og perrongen. Vi har gjort en rekke tiltak de siste årene for bedre sikkerheten også på planoverganger, både ved å fjerne dem der det er mulig og ved bedre sikt og skilting ol, sier Killi. Likevel ser vi fortsatt på planovergangene som det området hvor det er størst risiko for at togtrafikken kan påføre skade på mennesker. Det er svært viktig at folk er oppmerksomme når de krysser en planovergang, sier jernbanedirektøren. Trafikken - Det er veldig gledelig at NSB kan rapportere at nedgangen i antall passasjerer er stoppet opp og at trafikken øker på en rekke strekninger, sier Steinar Killi. Lokaltrafikken rundt Oslo har en vekst på hele 10 prosent i forhold til i fjor. For Flytoget er forretningsreisemarkedet på vei oppover igjen og i godstrafikken kan CargoNet melde om en stadig økning i kombinerte transporter. På godssiden er det også svært spennende at vi nå har fått inn en ny operatør, Green Cargo, på vognlastsiden, sier Killi, som tror det blir nye operatører på norske spor også neste år. - Flere operatører vil gi større dynamikk i utviklingen av en konkurransedyktig jernbane og vil ikke minst gi Jernbaneverket flere impulser og utfordringer i sitt forbedringsarbeid, sier Steinar Killi. Budsjettet Jernbaneverket får neste år et budsjett som er 8,3% høyere enn årets. Det skyldes i hovedsak bevilgningene til utbygging av det nye togradiosystemet GSM-R. På investeringssiden går ca 90% av pengene med til byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Sandvika - Asker og GSM- R-utbyggingen. Utbyggingen av togradiosystemet GSM-R finansieres delvis ved å hente penger fra vedlikeholdsbudsjettet som blir ca 250 millioner kroner mindre neste år. -Reduksjonen i vedlikeholdet er alvorlig og vi har sagt at vi forutsetter at dette er et engangstilfelle. Skal vi kunne levere en sikker og forutsigbar jernbane kan vi ikke leve med slike kutt i vedlikeholdet i mer enn ett år, sier Jernbanedirektøren. Jernbaneverket Jernbaneverket står nå midt oppe i en omfattende omorganisering av virksomheten. Målet er et mer effektivt jernbaneverk som blir mer synlig og tilstede rundt om i landet. Vi skal få mer jernbane ut av pengene. Det skal bli færre administrative oppgaver og vi skal få et mer enhetlig jernbaneverk der samhandling og samarbeid skal stå i sentrum, sier Killi. Stortinget har sluttet seg til Jernbaneverkets forslag om at forretningsenheten Baneservice som driver tyngre vedlikehold og sporbygging, skal omdannes til aksjeselskap i løpet av 2004. Kontaktpersoner for pressen: Jernbanedirektør Steinar Killi 916 55200 Etatsdirektør Svein Horrisland 916 55155 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00200/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker