-Positivt løft i bevilgningene

-Positivt løft i bevilgningene Det er gledelig at Regjeringen ønsker å øke investeringene i jernbanens infrastruktur kommende år. Økningen i nyinvesteringer er knyttet til utbyggingen av togradiosystemet GSM-R. -Dette er et viktig prosjekt for jernbanen og vi er glad for at dette prioriteres neste år, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Samtidig er Jernbaneverket bekymret over å måtte kutte i planlagte vedlikeholdsprosjekter neste år. Investeringsbudsjettet for jernbanen foreslås å bli på 1.872 millioner kroner neste år. 550 millioner kroner foreslås til togradiosystemet GSM- R og 1.082 millioner til utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker. Dette blir de to store investeringsprosjektene i jernbanen i 2004. Det foreslås videre satt av 93 millioner kroner til ulike sikkerhetstiltak som rassikring og fjerning av planoverganger. Til miljøtiltak som støyskjerming foreslås 16 millioner kroner. Utsettelse av vedlikeholdsprosjekter Regjeringens forslag om en økning i investeringene, finansieres delvis ved en reduksjon av bevilgninger til vedlikehold. At reduksjonen tas på vedlikeholdet er i samsvar med Jernbaneverkets anbefaling og betyr at en i 2004 må redusere planlagte vedlikeholdsoppgaver for 250 millioner kroner. -Dette skal ikke gå ut over sikkerheten i togtrafikken, men vil forsinke en del prioriterte vedlikeholdsprosjekter, sier jernbanedirektøren. Jernbaneverket forutsetter at det legges opp til å øke vedlikeholdsbudsjettet igjen de kommende år, slik at konsekvensene for togenes punktlighet blir minst mulig og at etterslepet i vedlikeholdet ikke blir for stort. Kontaktpersoner: Jernbanedirektør Steinar Killi mobiltlf.: 916 55200 Informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes mobiltlf.: 916 55421 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00260/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker