Pressemelding - Buss erstatter tog i 16 dager på Drammenbanen

Pressemelding - Buss erstatter tog i 16 dager på Drammenbanen Dato: 12.07.2004 Grunnet arbeidene med nytt dobbeltspor mellom Asker og Sandvika blir toget erstattet med buss mellom Drammen og Høvik/Skøyen i en periode på 16 dager i fellesferien. Det er fra og med lørdag 17. juli til og med søndag 1. august at NSB og Flytoget erstatter togene med buss på denne strekningen. Det går heller ikke tog på strekningen Asker-Spikkestad i denne perioden. Mens strekningen er stengt skal det monteres og tas i bruk nytt signal- og sikringsanlegg ved Sandvika stasjon. I tillegg utføres en rekke andre arbeider. Gunstigste løsning - Arbeidene er omfattende og kompliserte. Vi har i samråd med NSB og Flytoget valgt å stenge over så lang tid, fordi alternativet er dårligere for kundene. Da måtte vi innstille togtrafikken en rekke helger utover høsten, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket. - Det vil fortsatt gå enkelte godstog og anleggstog mellom Lysaker og Drammen. Derfor vil det være forbundet med stor fare å bevege seg i og ved sporene gjennom hele perioden, understreker Bakken. 200 busser Mens banen er stengt innstilles 2.940 NSB-tog og 1.870 Flytog. Ca. 265.000 reisende berøres i løpet av de 16 dagene. Det settes daglig inn 200 erstatningsbusser og 230 sjåfører. - Det har vært en utfordring å skaffe nok busser midt i ferien, men vi har nå fått kabalen til å gå opp med mellom 18.000 og 19.000 bussavganger. Jeg tror kundene vil være enig i at dette er den beste løsningen, og jeg har stor tro på at dette kommer til å gå bra, sier informasjonssjef Audun Tjomsland i NSB. Trafikkinformasjon 17. juli - 1. august Flytoget Flytoget går som normalt mellom Lysaker og Oslo lufthavn. For reisende til/fra Sandvika og Asker settes det opp buss. Bussen går til Skøyen stasjon, hvor man går om bord på Flytoget. Bussavgangen fra Asker og fra Sandvika blir noen minutter tidligere enn flytogets oppgitte avgangtid fra disse stasjonene. Vestfoldbanen og Sørlandsbanen For alle tog til/fra Vestfold- og Sørlandsbanen kjøres buss istedenfor toget på strekningen Oslo S-Drammen. På hverdager kjører togene i retning Hamar og Lillehammer i rute fra Oslo S (37 minutter over hel time). Lørdager og søndager endres avgangstiden til 57 minutter over hel time. Dette gjelder også det siste toget på hverdager (kl. 21.57). Passasjerer fra Vestfoldbanen som skal til Gardermoen, kan benytte Flytoget fra Oslo S. Bergensbanen Alle tog til og fra Bergensbanen kjører over Roa. Reisende mellom Drammen og Hønefoss benytter eget tog. Reisende fra Asker og Lysaker benytter buss til Drammen. Lokaltog Alle lokaltog går som normalt mellom Skøyen og Oslo S. Toget mellom Kongsberg og Eidsvoll erstattes med buss på strekningen Skøyen-Drammen. Toget mellom Moss og Spikkestad erstattes med buss på strekningen Skøyen-Spikkestad. Toget mellom Lillestrøm og Drammen er innstilt mellom Høvik og Drammen. Togene betjener stasjonene Lysaker, Stabekk og Høvik som normalt. Bussene på lokaltogstrekningene er tilpasset rutetidene for Kongsberg-Eidsvoll og Moss-Spikkestad. Reisende mellom Lillestrøm og Drammen henvises til disse bussene. NB! Bussene betjener IKKE stasjonene Stabekk, Høvik og Blommenholm. For stasjonene Høn og Vakås stopper bussene i Kirkeveien. Beregn god tid Reisende oppfordres til å beregne seg litt ekstra tid mens det kjøres buss istedenfor tog, fordi forsinkelser kan oppstå. Spesielt gjelder dette hvis man skal videre med andre tog fra Oslo S, f.eks. til Hamar eller Lillehammer. Disse togene vil ha avgang i henhold til vanlige rutetider. Reisende kan kontakte NSB på telefon 815 00 888 eller Flytoget på 815 50 250 for nærmere informasjon. Det vil også være informasjon tilgjengelig på aktuelle stasjoner. Fakta om nytt dobbeltspor Sandvika-Asker · Total lengde: 9,5 km · To tunneler: 2,7 og 3,6 km lange. · Ombygging av sporområdet på Asker stasjon. · Byggestart våren 2001. · Planlagt åpnet i august 2005. · Kostnadsoverslag: 3.755 millioner kroner. Strekningen Sandvika-Asker er første etappe av en utvidelse fra to til fire spor mellom Skøyen og Asker. Strekning Byggeperiode · Sandvika-Asker 2001-2005 · Lysaker stasjon 2005-2008 · Lysaker-Sandvika 2006-2011 · Skøyen-Lysaker Etter 2015 Utbyggingen er det største jernbaneprosjektet i statlig regi siden Oslo-tunnelen stod ferdig i 1980, og kan i størrelse måle seg med utbyggingen av Gardermobanen. Jernbaneverket Utbygging har ansvaret for prosjektering og gjennomføring. Flere tog Større punktlighet Kortere reisetid Bedre miljø Det er behov for å styrke kollektivtilbudet i Vestkorridoren inn mot Oslo, men kapasiteten på dagens spor er oppbrukt. Når strekningen Lysaker-Asker er ferdig utbygd til fire spor, vil jernbanen i rushtida ha kapasitet til å frakte like mange reisende som fire firefelts motorveger. I dag bruker lokaltog, fjerntog og andre togtyper det samme sporet. Hvis ett tog blir forsinket, sprer dette seg lett til andre avganger. Med fire spor kan trafikken skilles slik at ulike togtyper trafikkerer forskjellige spor, og systemet blir mindre sårbart for forsinkelser. Utbyggingen vil også gi kortere reisetid. Når Lysaker-Asker er bygd ferdig med fire spor, vil gjennomgående tog bruke ca. 7 minutter mindre enn i dag på strekningen mellom Skøyen og Asker. Mer informasjon: http://www.jernbaneverket.no/prosjekter/skoyen_asker/ Nærmere opplysninger ved: Informasjonsrådgiver Olav Nordli Tlf: 22 45 58 94/916 55 930 Faks: 22 45 58 00 Kontaktperson NSB: Vakthavende informasjonssjef Tlf: 88 00 10 00 Kontaktperson Flytoget: Driftssjef Jarle Røsseland Tlf: 911 02 279 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Kontakter

Abonner