Pressemelding - Statsbudsjettet 2005: - Et godt budsjett for jernbanen

Pressemelding - Statsbudsjettet 2005: - Et godt budsjett for jernbanen Dato: 6.10.2004 Nr. statsbudsjett2005 -Regjeringens budsjettforslag er gode nyheter, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Det er en styrking av budsjettet både for investeringer og vedlikehold. Jernbanedirektøren trekker spesielt fram at Jernbaneverket nå får klarsignal til å fullføre utbyggingen av det nye nødkommunikasjonsnettet GSM-R, og at vedlikeholdsbudsjettet er kommet opp igjen på et akseptabelt nivå. Totalt foreslår regjeringen en bevilgning på nærmere 4,9 milliarder kroner til investeringer, drift og vedlikehold av jernbanen neste år. Videre med GSM-R I forslaget fra Regjeringen er det satt av penger til sluttføring av GSM-R fase 1 og igangsettelse av fase 2. I første fase bygges GSM-R på banestrekninger som i dag ikke har togradio, det vil si Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Meråkerbanen. Neste år vil arbeidene starte også på Gjøvikbanen, Østfoldbanens østre linje og Flåmsbanen. Godsterminal i Sandnes Regjeringen ønsker også å sette i gang arbeidet med å bygge godssterminalen på Ganddal, i Sandnes kommune. -Dette er et nøkkelprosjekt for å overføre gods fra veg til jernbane mellom sørvestlandet og Oslo, og er samtidig en forutsetning for å komme i gang med byggingen av dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger, sier Killi. Regjeringen foreslår ellers å øke vedlikeholdsbudsjettet i 2005. Dermed er budsjettet tilbake på nivået fra 2003 etter reduksjonen som kom i det salderte budsjettet for 2004. Jernbanedirektøren understreker at en økning i vedlikeholdsbudsjettet er helt nødvendig hvis jernbanen skal opprettholde en sikker og stabil trafikkavvikling. Fjernstyring av Nordlandsbanen Budsjettforslaget innebærer også at det blir satt av penger til videre utbygging av fjernstyring og automatisk togstopp (ATC) på Nordlandsbanen. Strekningen Grong-Mosjøen blir fjernstyrt i løpet av 2005, og samtidig startes arbeidene med å bygge ut fjernstyring på strekningen Mosjøen-Bodø. Dette er et viktig sikkerhets- og effektiveringstiltak. Andre større prosjekter Det er også satt av penger til planlegging og grunnerverv i tilknytning til de store prosjektene: Lysaker stasjon og Alnabru godsterminal og dobbeltspor Lysaker-Sandvika, Sandnes-Stavanger og Fløen-Bergen. Arbeidene med det nye dobbeltsporet mellom Sandvika og Asker sluttføres, og kan åpnes for trafikk høsten 2005. Regjeringen foreslår også å bruke 80 millioner kroner på stasjoner og knutepunkter. Savner signaler Jernbanedirektør Steinar Killi savner signaler i budsjettet om hvordan regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak i forhold til ekstra satsing på 10 milliarder kroner til jernbanen i 10-års perioden 2006 - 2015. -Gjennomføringen av en slik satsing krever bevilgninger i 2005 for en forsert planlegging. Jeg kan ikke se det er satt av midler til dette, sier Killi. ------ Kontaktpersoner: Jernbanedirektør Steinar Killi, mobiltlf.: 916 55200 Informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes, mobiltlf.: 916 55421 www.jernbaneverket.no Postadresse: Postboks 1162 Sentrum 0107 OSLO Sentralbord Jernbaneverket: 22 45 50 00 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no