Pressemelding, 03/2005: Togstopp i 23 dager på Drammenbanen

Grunnet omfattende arbeider på Asker stasjon innstilles persontog-trafikken 23 dager i fellesferien mellom Drammen og Hvalstad øst for Asker. NSB og Flytoget setter opp busstransport til erstatning for innstilte tog.

Grunnet omfattende arbeider på Asker stasjon innstilles persontog-trafikken 23 dager i fellesferien mellom Drammen og Hvalstad øst for Asker. NSB og Flytoget setter opp busstransport til erstatning for innstilte tog. Banen stenges fra og med lørdag 9. juli til og med søndag 31. juli. Også trafikken på Spikkestadlinjen blir innstilt i samme tidsrom. Det er signal- og sikringsanlegget ved Asker stasjon som skal skiftes ut i forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker. Dette anlegget blir en del av signalanlegget på det nye dobbeltsporet. I samme periode utføres også andre arbeider knyttet til det nye dobbeltsporet, som skal tas i bruk i august. Videre gjøres utbedringer i Lieråsen tunnel, samt diverse vedlikeholdsarbeider på strekningen. - Jernbaneverket har i samråd med operatørene NSB, Flytoget og CargoNet besluttet å utføre innkoblingen og uttestingen av signalanlegget over en 23 dagers sammenhengende periode i fellesferien, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket Utbygging. - Erfaringene var gode sommeren 2004 da Sandvika fikk nytt signalanlegg som ble koblet inn i en tilsvarende periode på to uker. En sammenhengende innstilling i fellesferien gir totalt sett minst ulemper for de reisende og innebærer fordeler for Jernbaneverket som utbygger. Alternativet er å stenge banen i helger og kvelder over et større antall uker, opplyser Bakken. Jernbaneverket understreker at til tross for innstillingen av persontogtrafikken, vil det fortsatt gå enkelte godstog og anleggstog på den aktuelle strekningen. Det vil derfor være forbundet med stor fare å bevege seg i og ved sporene. Busser vil erstatte toget i hele perioden slik at ulempene for de reisende blir begrenset. Detaljer om bussopplegget kunngjøres senere. Nærmere informasjon ved informasjonssjef Kjell Bakken. Telefon: 91657573 Faks: 22 45 59 80

Dokumenter og linker