Pressemelding: Bedre punktlighet på alle baner

Pressemelding Persontogene i 2004: Bedre punktlighet på alle baner Norske tog ble mer punktlige på alle banestrekninger i fjor. Størst framgang i punktligheten var det på Vestfoldbanen og på Kongsvingerbanen. Aldri før er det registrert så mange persontog i rute til endestasjonen som i 2004. Dato: 7.1.05 Nr. 200501 Det målrettede arbeidet i både Jernbaneverket og hos togselskapene for å bedre punktligheten gir nå klare resultater. Statistikken for 2004 viser flere tog i rute på alle strekninger. Det er størst bedring på tett trafikkerte baner som Vestfoldbanen og Kongsvingerbanen der begge strekningene har en økning på 9 prosentpoeng til henholdsvis 86% og 88% av togene i rute. (Lokal- og mellomdistansetog regnes i rute når de ankommer endestasjonen innenfor treminutters margin, mens fjerntog regnes i rute innenfor en margin på fem minutter). Andre strekninger med tett trafikk som holdt høy punktlighet gjennom 2004, var Vossebanen med 95%, Trønderbanen med 93%, Bergensbanen og Nordlandsbanen med 91%. I lokaltrafikken på Østlandet var gjennomsnittlig punktlighet i rushtiden på 81%. Det var for øvrig også en punktlighetsforbedring på den tungt belastede og anleggspregede Drammenbanen i fjor, framgangen var på 4 prosentpoeng til 74%. Første del av det nye dobbelsporet i Vestkorridoren åpner mellom Sandvika og Asker om et snaut år, noe som vil gjøre det lettere å holde rutetidene også der. Av samtlige togankomster til Oslo S i 2004 var 89% i rute. Jernbaneverket ser fortsatt at punktligheten bør og kan forbedres ytterligere. God punktlighet bidrar også til høy sikkerhet i togtrafikken. Jernbaneverket vil i samarbeid med togselskapene også i 2005 prioritere dette arbeidet meget høyt. Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes mobiltlf.: 916 55421 Besøksadresse: Postadresse: Pb. 1162 Sentrum NO-0107 OSLO Sentralbord Jernbaneverket: 22 45 50 00 www.jernbaneverket.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=62294&fn=wkr0010.doc PM Bedre punktlighet i 2004 http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=62294&fn=wkr0011.XLS Punktlighet i toggangen

Dokumenter og linker