Pressemelding: Høy punktlighet i februar

Høy punktlighet i februar Februar ble nok en god måned for jernbanetrafikken i Norge. Alle de fire mellomdistansestrekningene på Østlandet, Østfold-, Vestfold-, Dovre- og Gjøvikbanen nådde målet om 90 % av togene i rute til endestasjonen. Også for lokaltogene var punktligheten i februar meget bra. Selv Drammenbanen nådde målet, hele driftsdøgnet sett under ett. Målt bare i rushtiden nådde Drammenbanen 80 % punktlighet i februar, mens den for hele døgnet lå på 93%. Mellomdistanse- og lokaltog regnes som i rute innenfor en margin på tre minutter, fjerntogene innenfor en margin på fem minutter. REGIONTOG Østlandet Jan 05: Feb.05 Gj.sn 2005 Østfoldbanen 87 94 90 Vestfoldbanen 95 92 94 Dovrebanen 92 90 91 Gjøvikbanen 93 91 92 Gj.snitt Mellomdistanse 92 92 92 LANGDISTANSETOG Dovrebanen 89 89 89 Nordlandsbanen 81 84 83 Raumabanen 88 88 88 Rørosbanen 87 88 88 Bergensbanen 88 92 90 Sørlandsbanen 88 94 91 Gj.snitt Langdistanse 87 89 88 UTENLANDSTOG Over Kornsjø 84 90 87 Over Charlottenberg 86 75 81 Over Storlien 91 83 87 Gj.snitt Utenlandstog 87 83 85 FLYTOG (ank. Gardermoen) 97 96 97 LOKALTOG Kongsvingerbanen 94 95 95 Hovedbanen 94 95 95 Hovedbanen (rushtid) 90 92 91 Drammenbanen 93 93 93 Drammenbanen (rushtid) 82 80 81 Østfoldbanen 92 93 93 Østfoldbanen (rushtid) 83 90 87 Gjøvikbanen 94 94 94 Gjøvikbanen (rushtid) 94 93 94 Gj.snitt Osloomr. (hele døgnet) 93 93 93 Gj.snitt Osloomr. (rushtid) 85 87 86 Jærbanen 89 97 93 Arendalslinjen 98 97 98 Bratsbergbanen 78 90 84 Bergen - Arna 99 99 99 Vossebanen 95 93 94 Flåmsbana 94 92 93 Trønderbanen 90 94 92 Salten 94 93 94 Dato: Nr. G.nr. Nærmere opplysninger ved: Informasjonssjef Sindre Ånonsen tlf: 22455275/91675707 faks: www.jernbaneverket.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no