STØRRE MANGFOLD AV BRUKERE PÅVIRKER JOBBTJENESTE PÅ NETT

Til redaksjonen Tema: Jobb og karriere STØRRE MANGFOLD AV BRUKERE PÅVIRKER JOBBTJENESTE PÅ NETT Den eksplosive utviklingen i bruken av nettet har ført til et stort mangfold av jobbsøkere og jobbtilbydere. Stillingsannonser på nett vokste med 40% i fjor og trenden fortsetter. Aktørene på nettet må ta utfordringen og utvikle tjenester som passer til mangfoldet blant brukerne. ”Helt nødvendig hvis tjenestetilbyderne skal ta brukerne på alvor - og særlig når mangfoldet eksploderer slik bransjen nå opplever at det gjør.” sier Rita Frändberg, markedssjef i Jobbdirekte AS. Som Norges nest største aktør har Jobbdirekte fulgt brukermønsteret over tid, og målt og evaluert sin tjeneste opp mot brukernes ønsker. For å møte endringen har jobbdirekte.no gjort sin stillings- og CV-database mer lettfattelig, tilgjengelig og interaktiv. ”Helt siden 1997 har vi utviklet våre tjenester og unike teknologi i tråd med brukermønster og behov. I år har vi igjen investert i økt serverkapasitet og vi forventer å måtte foreta økninger igjen til neste år”, forteller Frändberg. Markedet vokste med 28% i 2004. Jobbdirekte økte sin markedsandel til 21% med en vekstrate på 50%. At bruken av nettet vil fortsette sin positive utvikling er det ingen tvil om. På spørsmål om hva som vil prege bransjen fremover, svarer Frändberg: Det er Jobbdirektes håp at brukermangfoldet vil gjenspeile seg i stadig forbedrede jobbtjenester”. For mer informasjon kontakt: Rita Frändberg, markedsansvarlig Jobbdirekte AS, tlf. 922 42 442, e-post: rita.frendberg@jobbdirekte.no. Om Jobbdirekte AS: Jobbdirekte AS er Norges eldste og nest største aktør innen stilling på nett målt i omsetning, er privat eiet og uavhengig. Selskapet har 20 ansatte, har hovedkontor i Tønsberg og avdelingskontor i Oslo. Oslo, 15. juni 2005 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no