”UNGE VIL GJØRE NYTTE: 660 SØKERE TIL TRAINEESTILLING I FLYKTNINGHJELPEN!”

Mye tyder på at humanitære katastrofer vekker yngre menneskers engasjement og utløser vilje til deltagelse. Flyktninghjelpen, det tidligere Flyktningerådet annonserte gjennom jobbdirekte.no etter traineer til 6 måneders engasjementer og fikk mer enn 600 søknader fra godt kvalifiserte unge mennesker.

”Vi ser en markant økning i interessen for å arbeide i organisasjonen vår”. Det sier Anneli Lyster, rekrutteringskoordinator i Flyktninghjelpen. "Vi tror dette skyldes at unge i større grad enn før føler seg privilegert i forhold til andre unge i store deler av verden. Mange ønsker å bruke en del av livet til aktivt og meningsfylt arbeid for å bedre andre folks levekår. Det har vært en administrativ avlastning å kunne bruke en elektronisk tjeneste som den Jobbdirekte kan tilby.” Flyktninghjelpen arbeider aktivt for å skape trygghet og verdighet for mennesker på flukt i og utenfor eget land, kjemper for deres rettigheter, hjelper med mat, husly og skolegang - og bidrar med informasjon og rådgiving til dem som kan vende hjem. Annonseringen etter traineer på jobbdirekte.no er nettopp avsluttet. Traineen skal, etter å ha gjennomført Flykninghjelpens traineeprogram, delta i prosjektvirksomhet i utlandet. Det er utrolig mange som gjerne vil bidra med sin innsats i Flykninghjelpens arbeid. Etter tre uker var det altså registrert over 660 søkere. Trainee-opptaket er nå avsluttet og 20 traineer vil om få dager få tilbud om traineeopphold i et av våre programland. I utvelgelsesprosessen har vi benyttet elektroniske verktøy og tjenester fra Jobbdirekte. Det var mange godt kvalifiserte søkere, så det har vært en vanskelig rekrutteringsprosess”, sier Lyster. ”Det er fantastisk å oppleve en slik positiv respons, det vitner godt om unges engasjement og ønske om å bidra aktivt”, avslutter hun. For mer informasjon kontakt: Anneli Lyster, rekrutteringskoordinator i Flyktninghjelpen, tlf. 23 10 98 85, anneli.lyster@nrc.no Rita Frändberg, markedsansvarlig Jobbdirekte AS, tlf. 922 42 442, rita.frendberg@jobbdirekte.no. Om Flyktninghjelpen: Flyktninghjelpen med hovedkontor i Oslo, har prosjekter i 20 land i Asia, Europa, Afrika og Latin Amerika, og er en uavhengig humanitær organisasjon, som i mer enn 50 år har arbeidet aktivt for å skape trygghet og verdighet for mennesker på flukt i og utenfor eget land. Om Jobbdirekte AS: Jobbdirekte AS er Norges nest største kommersielle aktør innen stilling på nett, og er privateiet og uavhengig. Selskapet har 18 ansatte, har hovedkontor i Tønsberg og avdelingskontor i Oslo.