Årsresultat


30. januar 2007
Årsresultat

Kaupthing Banks årsresultat for 2006
Nettoresultat på ISK 85,3 milliarder (€971 millioner)

¨ Nettoresultat ble ISK 85,3 milliarder (€971 millioner) i 2006, sammenlignet med ISK 49,3 milliarder (€659 millioner) i 2005. Resultat før skatt ble ISK 101,1 milliarder (€ 1 150 millioner).
¨ Nettoresultat ble ISK 18,1 milliarder (€191 millioner) i fjerde kvartal 2006, sammenlignet med ISK 14,8 milliarder (€156 millioner) for samme periode i 2005.
¨ Avkastning på egenkapitalen i 2006 var 42,4%.
¨ Resultat per aksje ble ISK 127,1 i 2006 (ISK 75,2 i 2005). I fjerde kvartal i 2006 ble resultat per aksje ISK 26,1 (ISK 22,4 for samme periode i 2005).
¨ Netto finansinntekter ble ISK 60,2 milliarder (€686 millioner) i 2006 – en økning på 61,4% sammenlignet med 2005.
¨ Netto rente- og provisjonsinntekter ble ISK 26,7 milliarder (€300 millioner) i fjerde kvartal 2006 – en økning på 69,5% sammenlignet med samme periode i 2005.
¨ Driftsinntekter ble ISK 40,9 milliarder (€460 millioner) i fjerde kvartal 2006 – en økning på 25% sammenlignet med samme periode i 2005.
¨ Sum eiendeler på ISK 4 055 milliarder (€42,9 milliarder) ved utgangen av desember 2006, som er en økning på 37,1% målt ved fast valutakurs siden starten av 2006 og en økning på 59,6% målt i ISK.
¨ I oktober utbetalte Kaupthing Bank 7,7% av den totale aksjekapitalen i Exista til aksjonærene som utbytte. Dette utbyttet beløp seg til ISK 27,5 per aksje.
¨ I november ble 75 900 000 nye aksjer emittert til kurs ISK 750 per aksje (SEK 75). Emisjonen bidro til en økning i aksjekapitalen med 11,4% og tilførte selskapet ISK 55,5 milliarder.
¨ Styret vil anbefale overfor generalforsamlingen at det utbetales utbytte på ISK 10 366 millioner (€118 millioner) for driftsåret 2006, eller ISK 14 per aksje, som tilsvarer 12,2% av nettoresultatet.

Hreidar Már Sigurdsson, Konsernsjef
"Kaupthing kan vise til sterk utvikling gjennom året og 2006 var nok et rekordår for banken. De fleste av våre datterselskaper leverte rekordresultater og det er tilfredsstillende å se at bankens inntektsgrunnlag er blitt ytterligere forsterket. Veksten i både provisjons- og renteinntekter er sterk og viser tydelig at vi nå til fulle drar nytte av det nære samarbeidet mellom bankens forskjellige forretningsområder og lokasjoner. Når vi ser mot 2007 er vi trygge på at vekststrategien vil fortsette å skape muligheter for våre klienter, ettersom det å møte våre klienters behov fortsatt vil være vårt hovedfokus.”


For ytterligere informasjon:
Hreidar Már Sigurdsson, Konsernsjef, +354 444 6108
Jónas Sigurgeirsson, Kommunikasjonsdirektør (ir@kaupthing.net) på +354 444 6112

Dersom den norske pressemeldingen skiller seg fra den engelske er det informasjonen i den engelske som er korrekt.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=367903&fn=wkr0010.pdf Kaupthing Banks årsresultat for 2006 med tabell

Dokumenter og linker