Kaupthing Bank 1. kvartal 2007


26. april 2007
Delårsresultat

Kaupthing Banks resultat for første kvartal 2007
Nettoresultat på ISK 20,3 milliarder (€279 millioner)

¨ Nettoresultat økte med 7,9 % sammenlignet med samme periode i 2006.
¨ Egenkapitalavkastning i første kvartal ble 27,6 % på annualisert basis.
¨ Resultat per aksje ble ISK 27,4 – sammenlignet med ISK 28,3 i første kvartal 2006.
¨ Driftsinntekter på ISK 44,1 milliarder – en økning på 24,3 % sammenlignet med samme periode i 2006.
¨ Nette renteinntekter økte med 55,1 % sammenlignet med samme periode i 2006.
¨ Netto provisjonsinntekter økte med 43,4 % sammenlignet med samme periode i 2006.
¨ Driftskostnadene var på ISK 17,7 milliarder – en økning på 41,1 % sammenlignet med første kvartal 2006.
¨ Sum eiendeler på ISK 4 198 milliarder (€47,7 milliarder) ved utgangen av mars 2007, en økning på 10,1 % målt ved fast valutakurs siden begynnelsen av året og en økning på 3,5 % målt i ISK.


Hreidar Már Sigurdsson, Konsernsjef
"Vi har sørget for en god start på året, og alle de store kontorene i banken har levert solide resultater. Renteinntekter og provisjonsinntekter har økt kraftig som et resultat av det arbeidet vi la ned i fjor med å integrere aktiviteter over hele gruppen. Vi er spesielt godt fornøyde med bankens utvikling i Storbritannia. Fortjenesten i dette markedet har økt og inntektsbasen er utvidet. Banken er bedre posisjonert enn noensinne til å oppnå fortsatt vekst, og utsiktene i våre nøkkelmarkeder er gode.”


For ytterligere informasjon:
Jónas Sigurgeirsson, Kommunikasjonsdirektør (ir@kaupthing.net) på +354 8566 112


Dersom den norske pressemeldingen skiller seg fra den engelske er det informasjonen i den engelske som er korrekt.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=435136&fn=wkr0042.pdf Kaupthing Banks komplette resultatrapport for 1. kvartal 2007 (engelsk)
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=435136&fn=wkr0043.pdf Kaupthing Banks resultat for 1. kvartal 2007 (med tabell)

Dokumenter og linker