Kaupthing Q3


27. oktober 2006
Kvartalsresultat

Kaupthing Banks resultater for de første ni måneder i 2006
Nettoresultat på ISK 67,2 milliarder (€770 millioner)

¨ Nettoresultat ble ISK 67,2 milliarder (€770 millioner) for de første ni måneder i 2006 sammenlignet med ISK 34,5 milliarder (€395 millioner) for de første ni månedene i 2005.
¨ Nettoresultat ble ISK 35,4 milliarder (€405 millioner) i tredje kvartal sammenlignet med ISK 9,7 milliarder (€111 millioner) for tilsvarende periode i 2005.
¨ Annualisert avkastning på egenkapitalen ble 47,2% for de første ni måneder i 2006.
¨ Resultat per aksje ble ISK 101,3 for de første ni måneder (ISK 52,7 for samme periode i 2005). Resultat per aksje ble ISK 53,4 i tredje kvartal (ISK 14,8 i samme periode i 2005).
¨ Netto finansinntekter ble ISK 37,3 milliarder (€427 millioner) i tredje kvartal i 2006 – en økning på 681% sammenlignet med samme periode i 2005.
¨ Netto renteinntekter ble ISK 12,7 milliarder (€145 millioner) for tredje kvartal i 2006 – en økning på 34% sammenlignet med samme periode i 2005.
¨ Driftsinntekter ble ISK 59,8 milliarder (€685 millioner) i tredje kvartal i 2006 – en økning på 159% sammenlignet med samme periode i 2005.
¨ Sum eiendeler på ISK 3 663 milliarder (€41,3 milliarder) ved utgangen av september – en økning på 24% målt ved fast valutakurs siden starten av året og en økning på 44,2% målt i ISK.
¨ I løpet av tredje kvartal ble bankens eierandel på 10,1% av den totale aksjekapitalen i Exista solgt i forbindelse med selskapets notering på ICEX. Totalt bidro salget av Exista med ISK 26 084 millioner (€299 millioner) i finansinntekter.
¨ Banken har utbetalt 7,7% av den totale aksjekapitalen i Exista som utbytte til aksjonærene. Utbyttet ble betalt ut 26. oktober og bankens eierandel i Exista falt dermed under 4%. Dette aksjeutbyttet er ikke inkludert i den foreløpige resultatrapporten per 30. september 2006.

Hreidar Már Sigurdsson, Konsernsjef, Kaupthing Bank
"Tredje kvartal er et rekordkvartal for Kaupthing Bank. Et viktig element i disse resultatene er de høye finansinntektene som salget av bankens eierandel i Exista og noteringen på ICEX medførte. Resultatet for årets ni første måneder har allerede passert totalen for 2005, som var et rekordår. Underliggende vekst er solid og bankens virksomhet er betydelig mer robust nå enn ved starten av året. Utsiktene er fortsatt gode og vi ser nå resultater av våre investeringer i Danmark og Storbritannia. Kvaliteten på bankens eiendeler forblir veldig høy og banken har imøtekommet finansieringskravene for langsiktig gjeld som løper ut i 2007."

For ytterligere informasjon:
Hreidar Már Sigurdsson, Konsernsjef, +354 444 6108
Jónas Sigurgeirsson, Kommunikasjonsdirektør (ir@kaupthing.net) på +354 444 6112


Dersom den norske pressemeldingen skiller seg fra den engelske er det informasjonen i den engelske som er korrekt.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=308472&fn=wkr0028.pdf

Dokumenter og linker