KFOs arbeidsgiverpris 2003 til Helse Midt-Norge

Pressemelding - NB! sperrefrist kl. 14.30 Dato: 18. november 2003 KFOs arbeidsgiverpris 2003 til Helse Midt-Norge KFOs arbeidsgiverpris for 2003 ble i dag tildelt Helse Midt-Norge RHF. I en krevende omstillingsfase har det regionale helseforetaket Helse Midt- Norge lagt forholdene rette for åpenhet, involvering og reell medbestemmelse. KFOs arbeidsgiverpris skal deles ut årlig til en virksomhet eller person som ivaretar arbeidsgiverollen på en god måte. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge Paul Hellandsvik fikk overrakt prisen i forbindelse med åpningen av KFOs representantskapsmøte. - Helse Midt-Norge har, som eneste helseforetak, helt fra starten praktisert åpne styremøter. Det er en viktig forutsetning for å sikre innsyn og skape delaktighet. Foretaket har også etablert en egen modell for medbestemmelse som sikrer de tillitsvalgtes innflytelse. Ansatte og tillitsvalgte vet hvor skoen trykker, og har derfor en viktig rolle i omstillingsarbeidet, sier KFO-leder Alf Ø. Bowitz. Arbeidstakerorganisasjonen KFO ønsker å bidra til nødvendig modernisering og omstilling i offentlig tjenesteyting, men forutsetter at ansatte og tillitsvalgte blir involvert i arbeidet. Tidligere prisvinnere: 2000: Rådmann Arne Waller, Bærum kommune 1999: Sola kommune 1998: Kristiansand kommune 1997: Fylkesrådmann Matz Sandman, Buskerud fylkeskommune 1996: Lillehammer Revmatismesykehus ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00650/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker