Mottatt søknad om notering - Kid ASA

Oslo Børs har mottatt søknad fra Kid ASA om notering på Oslo Børs alternativt notering på Oslo Axess.

Selskapets løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet.

Selskapsinformasjon:

Navn: Kid ASA
Ticker: KID
ISIN: NO 001 0743545

Abonner