FOTFESTE I KINA?Oslo 18. januar 2007
FOTFESTE I KINA?

Et land som hvert år bruker 25 millioner fullvoksne trær for å produsere 90 milliarder spisepinner, må nødvendigvis være interessant for enhver bedrift som driver eksport eller import av varer eller tjenester.

På et knapt århundre har Kina tatt skrittet fra å være et middelaldersk føydalsamfunn til å bli en moderne industrinasjon. Mer enn 20 % av jordens befolkning bor i ”midtens rike” som er i ferd med å bli et moderne land etter vestlig standard. Med en jevn økning i nasjonalproduktet på nær 10 % år etter år og med økende forbruk og stigende produksjon, er Kina i ferd med å bli en økonomisk supermakt.

- Små og store selskaper fra hele verden posisjonerer seg nå i forhold til det ”nye” Kina. Med salg og kjøp, produksjon og outsourcing, tjenesteyting og finansielle avtaler. Norske bedrifter er også på plass i ulike sammenhenger, men vi kan knapt nok sies å ligge i tet, sier Hans Christensen i ”Kina Nå”. Sammen med en rekke norske nøkkelselskaper inviterer han norsk næringsliv til skreddersydd seminar i Beijing.

Seminaret ”Kina Nå” vil dels bestå av møter med norske bedrifter som har etablert seg i Kina og gjort suksess – dels av tilrettelagte møter der norske seminardeltakere får separate møter med relevante kinesiske kontakter eller selskaper etter egne ønsker. Er du interessert i å importere varer fra Kina, får du møte potensielle kinesiske produsenter. Ønsker du å outsource IT-oppdrag, får du møte ledere fra kinesiske IT-selskaper og en industripark. Seminararrangørene har et bredt kontaktnett i Kina og tilrettelegger individuelt for deltakerne.

På seminaret Kina Nå vil deltakerne få møte norske og kinesiske aktører som Innovasjon Norge, Norwegian Business Forum, TNS China, Eastwei Relations, DnB NOR, McKinsey, Scandinavian Tourist Board, Eksportutvalget for fisk, Ethos Technologies, Wikborg, Rein & Co, Nordic Industry Park, Unigate Management og Hurtigruten. De har alle fotfeste i Kina og deler gjerne sine erfaringer med andre norske bedrifter i løpet av seminaret.

- Et land med 1.3 milliarder forbrukere og med 166 byer med mer enn 1 million innbyggere er selvsagt interessant for alle næringsdrivende, mener Per Ødegård som selv har bygd opp outsourcing- og serviceselskapet Unigate Management Ltd i Bejing – et selskap som allerede er solid posisjonert med 8 medarbeidere som bistår med markedsanalyse, selskapsetableringer, drifttjenester, industriproduksjon og kvalitetsovervåkning.

Så langt har norske bedrifter stort sett vært opptatt av å importere lavprisvarer fra Kina, men stadig flere forstår at Kina er i ferd med å bli noe langt mer enn en produsent av industrivarer. I løpet av de neste 2-3 årene vil det være minst 200 millioner kinesere med en økonomi pog en levestandard fullt på høyde med vesteuropeisk middelklasse. Kinesisk produserte biler er allerede på vei inn på det norske markedet.

- Å drive forretninger i Kina krever en noe annen angrepsvinkel enn hva norske forretningsfolk er vant med og andre arbeidsmåter enn her i landet, sier Ødegård. - Seminaret er derfor lagt opp jordnært og praktisk for å belyse disse forholdene. Målet er å gi seminardeltakerne et utgangspunkt og et fotfeste for raskt å kunne gå videre til konkrete, matnyttige møter med kinesiske næringsdrivende i Kina.


For mer informasjon kontakt Hans Christensen på telefon 92027 867 eller mailadresse christensen@seniorkonsulenten.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=19990&lang=NO Hans Christensen (til venstre) og Per Ødegård fra ”Kina Nå” inviterer norsk næringsliv til seminar i Kina til våren.

Multimedia

Multimedia