ePocket Solutions kommer med ny versjon av Handyman

Det norske selskapet ePocket Solutions har nå sluppet en ny versjon av ePocket Handyman - en mobil standardprogramvare for serviceteknikere. Den nye versjonen har et helt nytt og mer brukervennlig grensesnitt, forbedret ytelse og flere nye, nyttige funksjoner.

ePocket Handyman 7 har mange nye funksjoner og forbedringer som er utviklet for å møte behovene til dagens serviceorganisasjoner. Oppgraderingen er den mest omfattende siden programmet ble lansert på slutten av 1990-tallet. Brukere vil nå få et mer brukervennlig verktøy og en mer effektiv arbeidsflyt. De nye funksjonene og forbedringene er til nytte både for teknikere som arbeider ute i felten og for de ansatte på kontoret.

Handymanløsningen brukes allerede av nesten 20 000 serviceteknikere over hele Europa. Blant de viktigste nyhetene i programmet er det nyutviklede brukergrensesnittet med større knapper og et forbedret tastatur med større bokstaver. Det er ikke lengre nødvendig å bruke penn da ePocket Handyman 7 er optimalisert for de nye finger-kontrollerte enhetene, som gjør håndtering mye enklere. En annen fordel er at programmet er basert på en mer oppgaveorientert arbeidsflyt, som betyr at antall klikk på skjermen vil bli færre enn i tidligere versjoner.

 

"En programvare det er gøy å bruke"

 

"Mange av de nye funksjonene og forbedringene i programmet er et resultat av forslag fra våre kunder. Deres erfaring har vært svært nyttig ved utarbeidelse av denne nye versjonen”, sier Jarl Spandow, administrerende direktør i ePocket Solutions." Hele programvarens struktur er sett gjennom og omprogrammert til minste detalj. Vårt mål med versjon 7 av Handyman har vært å tilby nye funksjoner og en mer effektiv arbeidsflyt, men også å gjøre programmet gøy å bruke. "

 

Timeregistreringsfunksjonen oppdateres med et tidsur, som dokumenterer alle faser og alle avbrudd. Handyman 7 har en optimalisert ordreliste, raskere og mer omfattende søkefunksjonalitet og en ny, automatisk synkronisering som skjer i bakgrunnen ved endring av ordrestatus. Handyman har også en offline-mulighet som innebærer at serviceteknikere kan jobbe med Handyman uten forbindelse til kontoret via UMTS/GPS. Dette er spesielt viktig i områder uten mobildekning og i miljøer der trådløs kommunikasjon ikke er tillatt. Synkroniseringer kjøres automatisk i bakgrunnen, uansett om en ordre har blitt fullført eller fremdeles er aktiv.

 

 

 

 

Om ePocket Solutions

ePocket Solutions ble etablert i 1985 og siden 1998 har bedriften utviklet programvare for håndholdte terminaler. ePocket Solutions har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Sverige, Tyskland, Danmark og Slovakia. I Norden er ePocket Solutions markedsledende og er på god vei til å oppnå samme status i flere land i Europa. Gjennom et fokusert partnernettverk er ePocket Solutions representert i 14 land, for eksempel India og de baltiske landene.

ePocket Handyman er den ledende mobile programvareløsningen som brukes alt fra små og mellomstore virksomheter til store (multinasjonale) serviceorganisasjoner. ePocket Handyman er utviklet for å gjøre det enkelt og brukervennligt for teknikere ute i felten. Den mobile klienten kan brukes til å motta og oppdatere informasjon om arbeidsordre, til å registrere timer eller utgifter og til å administrere teknikerens varebeholdning.

ePocket Solutions leverer mobile datafangstløsninger som hjelper bedrifter å effektivisere sine servicerutiner. Mer enn 20000 brukere fordelt på over 1300 kunder opplever ePocket Handyman som et konkurransefortrinn i et marked hvor serviceleveranse stadig blir viktigere.

For mer informasjon: www.ePocketHandyman.no

 

Virksomhetens kontaktinformasjon:

IT Public Relations

Kirsten Blasius-Schönenberger

Regerstr. 8

22761 Hamburg, Tyskland

Tlf: +49 40 18 08 726

Faks: +49 40 22 94 48 49

kbs@it-publicrelations.com

www.it-publicrelations.com

ePocket Solutions AS

Sandakerveien 64

0484 Oslo, Norge

Petter Tancred Olsen

Tlf:  +47 22 79 76 00

Faks: +47 22 79 76 11

petter@epockethandyman.no

www.ePocketHandyman.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker