Med ePocket Handyman tilbyr ePocket Solutions en mobil programvare for service med et standardgrensesnitt til Microsoft Dynamics Navision og Axapta.

ePocket Handyman er markedsledende i Europa innen mobile datafangstløsninger for serviceintensive bedrifter med teknikere ute i felten. Nå er ePocket Handyman også utstyrt med et standardgrensesnitt til Microsoft Dynamics Navision og Microsoft Dynamics Axapta.

ePocket Handyman er markedsledende i Europa innen mobile datafangstløsninger for serviceintensive bedrifter med teknikere ute i felten. Nå er ePocket Handyman også utstyrt med et standardgrensesnitt til Microsoft Dynamics Navision og Microsoft Dynamics Axapta. Integrasjonen mellom Handyman og Dynamics Navision og Dynamics Axapta muliggjør en toveisutveksling av all ordrerelatert data. Alt fra jobbregistrering og ferdigstilling til signering og overlevering av nødvendige kunde- og materiellinformasjon overføres til mobilklienten.

 

All informasjon og ordredata legges som vanlig inn i Dynamics Navision eller Dynamics Axapta men sendes ikke lenger ut til teknikerne i papirform. Relevant ordredata overføres til Handymanapplikasjonen via en add-in, hvor mange planlegger en ordre, før den overføres til teknikerens PDA. Ute hos kunden registrerer teknikeren tidsforbruk, materiell og utførte tjenester. Handyman er en ”offline”-løsning som betyr at programmet også fungerer i områder uten mobil dekning. Den intelligente synkroniseringen lagrer data og sender det automatisk når nettverket blir tilgjengelig igjen.

 

Raskere og billigere

Mens ePocket Handyman er spesialisert på mobil ordrehåndtering, dekker ERP-systemet prosessene rundt ordreadministrasjon, materialforvaltning, fakturering og regnskapsføring. I dag er allerede mer enn 30 kunder i ferd med å integrere Handyman i Dynamics Navision eller Dynamics Axapta.

 

”Våre kunder kan arbeide raskere og mer effektivt. Integrasjonen fører til mer enn 50 prosent i tidsbesparelser”, sier ePockets daglige leder Jarl Spandow. ”Så vidt vi vet, er ePocket Handyman den første mobile standardprogramvaren for teknikere som tilbyr et standardgrensesnitt til Dynamics Navision og Dynamics Axapta”, fortsetter Spandow.

 

Et Dynamics Navision- eller Axapta-system kan raskt integreres med ePocket Handyman. Først installeres en add-in. Via grensesnittet i add-in defineres det hvilke oppgaver som skal overføres til ePocket Handyman. ePocket Handyman kan det for eksempel defineres hvilke avdelinger eller arbeidsgrupper som skal ha tilgang til

 

hvilken informasjon ute på den håndholdte. Arbeidsordre som er lagt inn i Dynamics Navision eller Dynamics Axapta kan nå overføres direkte til ePocket Handyman.

På samme måte kan tilbakemeldinger fra teknikerne ute i felten umiddelbart legges inn i styresystemet. Integrasjonen egner seg også for skreddersydde Dynamics Axapta- eller Navision-system.

 

 

Om ePocket Solutions

ePocket Solutions ble etablert i 1985 og siden 1998 har bedriften utviklet programvare for håndholdte terminaler. ePocket Solutions har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Sverige, Tyskland, Danmark og Slovakia. I Norden er ePocket Solutions markedsledende og er på god vei til å oppnå samme status i flere land i Europa. Gjennom et fokusert partnernettverk er ePocket Solutions representert i 14 land, for eksempel India og de baltiske landene.

ePocket Handyman er den ledende mobile programvareløsningen som brukes alt fra små og mellomstore virksomheter til store (multinasjonale) serviceorganisasjoner. ePocket Handyman er utviklet for å gjøre det enkelt og brukervennligt for teknikere ute i felten. Den mobile klienten kan brukes til å motta og oppdatere informasjon om arbeidsordre, til å registrere timer eller utgifter og til å administrere teknikerens varebeholdning.

ePocket Solutions leverer mobile datafangstløsninger som hjelper bedrifter å effektivisere sine servicerutiner. Mer enn 20000 brukere fordelt på over 1400 kunder opplever ePocket Handyman som et konkurransefortrinn i et marked hvor serviceleveranse stadig blir viktigere.

For mer informasjon: www.ePocketHandyman.com.

IT Public Relations

Kirsten Blasius-Schönenberger

Tlf: +49 40 18 08 726

kbs@it-publicrelations.com

ePocket Solutions AS

Sandakerveien 64

0484 Oslo, Norge

Helena Olsson

Tlf:  +47 22 79 76 00

Faks: +47 22 79 76 11

helena@epockethandyman.no

www.ePocketHandyman.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker