Mat som fjernes fra hyllene gis til trengende.

Mat som fjernes fra hyllene gis til trengende. I Norge er det forbudt å selge eller gi bort varer som er utgått på dato. For å unngå at kunder kommer hjem med varer med dårlig dato, har KIWI sin egen Holdbarhetsgaranti. Daglig sjekkes butikkene for varer med dårlig dato. I gjennomsnitt utgjør det ca. tre kilo per butikk. Inntil varene er utgått på dato, er de å betrakte som fullverdig mat. I stedet for at varene fjernes fra hyllene og destrueres, har KIWI inngått en avtale med Kirkens Bymisjon som vil sørge for at matvarene kommer mennesker som trenger dem til gode. I følge administrerende direktør Per-Erik Burud i KIWI Norge AS, er det også etablert kontakt med Frelsesarmeen som også stiller seg positive til et lokalt samarbeide der man klarer å få til en praktisk løsning. Kontaktpersoner: Stiftelsen Kirkens Bymisjon: Per Frogner, 22365512/99500025 Frelsesarmeen, Rebecca Solevåg, 22998523/40412439 Kiwi: Per-Erik Burud, 32244000/90826967 Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=33155 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00280/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00280/bild.html Bilde