Ungdomsjournalister skal avsløre miljøsyndere

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ble grillet av skoleelever da Miljøstatus i Norge lanserte Miljøjournalistene – et landsomfattende undervisningsopplegg der elever skal avdekke kritikkverdige miljøforhold i sin egen kommune.

 

Hittil har 150 elever fra to skoler fått anledning til å prøve seg som miljøjournalister. I dag var alle samlet i Fyrstikkalleen skole i Oslo for å stille spørsmål til miljø-og utviklingsministeren.

– Disse elevene har satt seg godt inn i miljøsakene i sin kommune gjennom å delta i prosjektet Miljøjournalistene.  Dette er et spennende undervisningsopplegg for å ta opp miljøspørsmål på en engasjerende måte i skolen. Jeg håper så mange skoler som mulig deltar i prosjektet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Vil skape lokalt miljøengasjement

”Miljøjournalistene” er et ambisiøst og innholdsrikt skoleprosjekt utviklet av Miljøstatus i Norge (www.miljostatus.no). Ved hjelp av journalistiske metoder skal elever over hele landet undersøke de faktiske miljøforholdene i sin kommune, finne nye lokale vinklinger på miljøspørsmål, avdekke eventuelle kritikkverdige forhold eller løfte frem noen lokale miljøhelter.

– Vi håper at Miljøjournalistene skal bidra til at flere får øynene opp for de lokale miljøutfordringene vi står ovenfor. Det er lett å avfeie problematikken som noe stort og fjernt som ligger utenfor vår påvirkningsevne. Men faktum er at lokal innsats vil være utslagsgivende for å bedre miljøsituasjonen, både lokalt og globalt, sier direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet og initiativtaker til skoleprosjektet, Ellen Hambro.

Avgjørende med miljø i skole

Både Erik Solheim og kunnskapsminister Kristin Halvorsen deltar i en informasjonsfilm om undervisningsopplegget sammen med elever fra Mjær ungdomskole i Enebakk. Kunnskapsministeren oppfordrer skolene til å prøve Miljøjournalistene i undervisningen.

– Miljøjournalistene er en landsomfattende satsning på praktisk undervisning i skolen med fokus på miljø. Jeg mener det er avgjørende at miljø inngår i skoleundervisningen. Ungdommene er en ressurssterk og innflytelsesrik gruppe og jeg er overbevist om at de kan bidra med seriøse og gode endringer der de bor. Derfor håper jeg et så mange som mulig deltar på dette, sier Kristin Halvorsen. Ved å samarbeide med lokalmedia kan elevenes artikler publiseres i avisene og bidra til å sette lokal og nasjonal dagsorden.

Hele Norges miljøstatus

Miljøurnalistene inngår som et tilbud i Den naturlige skolesekken. Den naturlige skolesekken styres av Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet, med Naturfagsenteret som sekretariat. Undervisningsopplegget koordineres av redaksjonen for nettstedet Miljøstatus i Norge, som drives av alle de statlige miljødirektoratene. Her er informasjon om alle miljøforhold i Norge samlet på et felles og lett tilgjengelig sted. Nettstedet gjør det mulig å finne informasjon om miljøet i helt ned til sitt eget nabolag.  

– Kort sagt gir Miljøstatus.no en oppdatert status for miljøforholdene i Norge. Her kan miljøjournalistene og alle andre finne informasjon om utslipp fra industri, vernet natur, rødlistede arter, verdensarvsteder og mye mer. Det også mulig å sammenligne miljøforholdene i sin egen kommune med nabokommunen. Dette kan være nyttig for mange, sier Ellen Hambro.

Les mer om Miljøjournalistene på nettsiden:  http://miljojournalistene.no/ og på de nye skolesidene på http://www.miljostatus.no/.

For mer informasjon:

Ellen Hambro, direktør i Klima og forurensningsdirektoratet, tlf: 22 57 34 94, e-post: ellen.hambro@klif.no

Foto: Tor Lie


Tags:

Kontakter

  • Klima og Forurensningsdirektoratet

Abonner

Multimedia

Multimedia