Filmteaser for Miljøjournalistene


Filmen er laget av Sherif sammen med lærere og elever fra Mjær ungdomskole. Kristin Halvorsen og Erik Solheim oppfordrer skoler til å delta i prosjektet.

Legg til denne videoen på et annet nettsted

Link til denne videoen

Kontakter

  • Klima og Forurensningsdirektoratet

Abonner