1/3 av pensjonene til uføre

Oslo, 23. januar 06 KLPs konferanse ”Syk av omstilling?”: 1/3 av pensjonene til uføre Uførhet og sykefravær byr på store utfordringer for arbeidslivet. Menneskelige og økonomiske kostnader ved omstilling, er derfor tema for KLPs konferanse ”Syk av omstilling?” tirsdag 24. januar kl. 09.30 – 15-30 på Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7. På konferansen vil det bli lagt frem tall for kommunesektoren som viser at uførepensjoner utgjør vel 32 prosent av KLPs samlede pensjoner. Tilsvarende tall for helseforetakene er ca. 38 prosent. Utbetalt uførepensjon fra KLP i 2005 summerer seg opp til drøyt 1,6 milliarder kroner. En ny undersøkelse blant ledere i offentlige virksomheter (kommuner, helseforetak) viser at mange vil bidra til å skyve ut eldre arbeidstakere, sykemeldte, og uføre ved omstilinger og reduksjoner. Spørsmålet som stilles på konferansen er om det er for enkelt for mange arbeidsgivere å skyve kostnadene over på samfunnet når omstillinger og nedbemanninger skal skje? Kl. 09.40 vil Bjarne Håkon Hansen, Arbeids- og inkluderingsminister åpne konferansen med et innlegg som omhandler ”Omstilling – nye muligheter eller nye belastninger?”. Han blir etterfulgt av Kjetil Storesletten professor fra Universitetet i Oslo som spør hvorvidt omstillingsprosesser er en nødvendig modernisering og forsker Tove Midtsundstad fra FAFO som vil presentere sin siste forskningsrapport: "Ikke nødvendigvis sliten – om tidligpensjonering og seniorpolitikk”. Kl. 11.20 vil Frode Geitvik, informasjonsdirektør i Hafslund ASA komme og fortelle om sin egen personlige historie og erfaringer fra Hafslund. Tittel på hans foredrag er: ”Parkert for godt eller bare litt bulket”. Kl. 13.30 blir det paneldebatt mellom representanter for arbeidsgiver og arbeidstakersiden om hva man i fellesskap kan gjøre for å hindre økt sykefravær og økt bruk av tidligpensjon? Per Kristian Sundnes fra KS, Marit Gjerdalen fra Sykepleierforbundet, Gunn Olander fra KFO, Jan Helge Gulbrandsen fra Fagforbundet og Steinar Stokke fra NAVO deltar. Foredrag og presentasjoner fra konferansen finner du på www.klp.no etter konferansens slutt. For ytterligere informasjon, kontakt: Informasjonsrådgivere Lasse Billington eller Kristin Bergersen tlf: 411 02 285 / 975 23 111 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=173404&fn=wkr0010.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Abonner

Dokumenter og linker