2 kvartal 2005: Gode resultater gir et sterkt KLP

Oslo, 12.08.2005 2 kvartal 2005: Gode resultater gir et sterkt KLP Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer et godt resultat etter andre kvartal. Det solide resultatet skyldes god avkastning og lave kostnader i selskapet. Selskapet har systematisk bygget soliditet de siste årene. KLPs gode overskuddsevne er viktig for å finansiere videre vekst og egenkapitaloppbygging gjennom eget overskudd. KLP oppnådde i andre kvartal et resultat på 1,8 mrd kroner. Resultatet for første halvår utgjorde 2,3 mrd kroner. Det er en forbedring på en halv milliard i forhold til samme periode i fjor. Verdijustert kapitalavkastning ble 3,1 pst etter andre kvartal. KLP har en relativt høy andel hold-til-forfall obligasjoner, inkludert verdiendringene på disse er den verdijusterte avkastningen 3,7 pst etter andre kvartal. Selskapets aksjeandel er økt til 18,3 pst inkl. derivater i andre kvartal. KLP styrket soliditeten med 2 mrd kroner i andre kvartal, til 10,9 mrd kroner. I tillegg hadde KLP merverdier i porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall på 6,1 mrd kroner ved utgangen av kvartalet. - God utvikling i finansmarkedene og god innsats fra selskapets ansatte har bidratt til at KLP etter første halvår har oppnådd gode resultater. Dette er viktig i forhold til å finansiere videre vekst og for å lykkes i en skjerpet konkurranse i det kommunale tjenestepensjonsmarkedet, sier Konsernsjef Bjørn Kristoffersen. KLPs forvaltningskapital økte til 146,5 mrd kroner ved utgangen av årets andre kvartal. Dette tilsvarer en vekst på drøyt 11 pst fra halvårsskiftet i fjor. KLP opplever stor stabilitet i kundemassen. - KLPs sterke konkurranseposisjon bygger i tillegg på selskapets kostnadseffektivitet og nære relasjoner til kommunene. Vi har varslet kommunekundene om lavere forsikringspremier neste år. Jeg forventer at selskapet kan levere et solid og konkurransedyktig resultat til kunder og eiere inneværende år, understreker Kristoffersen. Nøkkeltall etter 2. kvartal: · Verdijustert resultat på 2,3 mrd kroner · Verdijustert kapitalavkastning ekskl HTF på 3,1 pst · Verdijustert avkastning inkl HTF på 3,7 pst · Bokført kapitalavkastning på 2,5 pst · Netto finansinntekter på 4,4 mrd kroner · Premieinntekter på 4,5 mrd kroner · Forvaltningskapital per 30. juni på 146,5 mrd kroner · Kapitaldekning per 30. juni på 13,2 pst · Bufferkapital på 10,9 mrd kroner KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for 2. kvartal 2005, tilgjengelig på www.klp.no. For ytterligere informasjon, kontakt: Konsernsjef Bjørn Kristoffersen, tlf 22 03 37 24 Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 22 03 78 96/mob 90 91 55 23 Finansdirektør Aage Elmenhorst Schaanning, tlf 22 03 79 01/mob 90 52 43 12 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=121193&fn=wkr0001.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker