2005 - et sterkt år for KLP Fondsforvaltning:

Oslo, 28.12.2005 2005 - et sterkt år for KLP Fondsforvaltning: Betydelig kundevekst og solid utvikling i KLPs fond KLP Fondsforvaltning har hatt en betydelig kundevekst det siste året. Selskapet er nå Norges femte største aksjefondsforvalter, og landets tredje største forvalter av globale aksjefond. Bakgrunnen for veksten er blant annet flere nye fondsprodukter, som har gitt en økning på 1,7 mrd kroner i eksterne mandater. KLPs globale indeksfond rundet et år den 17. desember 2005. Fondets størrelse ved starten var 3,3 mrd kroner, og etter 1 år er verdien økt til 5 mrd. Økningen skyldes både verdistigning og mange kundeinnskudd, både fra store institusjonelle investorer og privatpersoner. - I tillegg har KLP Fondsforvaltning lansert flere nye fond det siste året. Ikke minst har vi konsentrert oss om fond med indeksnær forvaltning. Dette er fond med rundt halvparten av kostnadene man tradisjonelt opplever som kunde i fondsmarkedet. Responsen har vært overveldende, med mer enn en milliard kroner i nye eksterne forvaltningsmandater, sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning. Tradisjonelt har KLP Fondsforvaltning i hovedsak hatt morselskapet Kommunal Landspensjonskasse som kunde. Slik er det fortsatt, men selskapet er gjennom nye fondsprodukter lansert i 2005 i ferd med å posisjonere seg med kostnadseffektive fondstilbud også i det allmenne markedet. Satsningen har medført at KLP Fondsforvaltning klatrer på stigen over Norges største aksjefondsforvaltere; fra 9. plass i fjor til 5. plass i år. Ser man isolert på forvaltning av globale aksjefond, er KLP Fondsforvaltning nå landets 3. største aktør. KLP Fondsforvaltning investerer hele sin portefølje etter KLPs etiske retningslinjer. Disse er basert på bl.a. FNs konvensjoner om barnearbeid, korrupsjon, produksjon og salg av våpen og diskriminering av gravide. Det investeres heller ikke i tobakksindustri. For ytterligere informasjon, kontakt: Administrerende direktør KLP Fondsforvaltning Ståle Øksnes, mob 90 10 34 75 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.