5,6 milliarder til KLP-pensjonistene

Oslo, 29.12.05 5,6 milliarder til KLP-pensjonistene I gjennomsnitt fikk de 135 000 KLP-pensjonistene om lag 3500,- kroner i måneden fra selskapet i 2005. KLP utbetalte brutto ca. 5,6 milliarder kroner i pensjoner i 2005. Denne rekordhøye utbetalingen er en økning på rundt 8 prosent i forhold til året før. I år, som i fjor, er det veksten i alderspensjonene på ca. 11 prosent som var den største drivkraften bak den sterke veksten i utbetalinger. Av samlede pensjonsutbetalinger representerte alderspensjonene om lag 2,7 mrd kroner, mens uføre- og tidligpensjon inkl. AFP summerer seg opp til henholdsvis drøyt 1,6 og snaut 0,8 milliarder kroner. I tillegg er det utbetalt om lag en halv mrd kroner i etterlattepensjon. Utbetalingene til tidligpensjon ekskl. AFP gikk ned med ca. 5 prosent i forholdt til året før. Andelen som tok ut tidligpensjon gikk sterkt ned i perioden 2000-2002 og lå relativt flatt i 2003. I 2004 var det en svak tendens til stigende uttak, som imidlertid igjen sank noe i 2005. Utbetalingene til AFP, som nå utgjør mer enn halvparten av utbetalingene til tidligpensjon, økte med hele 17 prosent i 2005. Økningen skyldes i hovedsak demografiske forhold, dvs. det faktum at befolkningskullene i AFP-alder blir større for hvert år. Uttakshyppigheten, dvs. antallet som tar ut AFP i forhold til antallet som er i AFP-alder, har vært stabil de siste årene. Utbetalinger til uførepensjoner økte med rundt 4 prosent i 2005. For ytterligere informasjon kontakt: kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring Ole Jacob Frich, 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.