Flere og større skader i kommunene

- Utviklingen i skademarkedet går i retning av flere og større skader, sier Lars Wiig i KLP Skadeforsikring, For 2009 ligger det an til en økning i antall meldte skader på drøye 20%. Skadeutbetalingene fra KLP Skadeforsikring øker også sammenlignet med i fjor.

- Særlig er det enkelte store brannskader innen bedrift og næring der utbetalingene ligger på flere titalls millioner, som gjør store utslag på statistikken, sier Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikrings oppgjørsavdeling. Dyre branner En av de største skadene som ble meldt inn til KLP Skadeforsikring i fjor, er Våler Kirke i Solør i Hedmark, som brant ned til grunnen natt til 29. mai. Brannen var trolig påsatt. Oppgjøret for denne brannen er ikke ferdig utredet, men den ventes å bli kostbar. - Grovt regnet må man anta at de tre største brannene vi har fått meldt i år, vil påføre KLP erstatningsutbetalinger i størrelsesorden 80-90 mill. kroner, sier Wiig. Det er meldt inn både flere og større skader i år, og man regner med at det ved årets slutt vil være meldt inn 20 prosent flere skader enn året før. Også utbetalingene øker; Så langt i år har KLP Skadeforsikring utbetalt nær 50 millioner kroner mer i skadeutbetalinger enn på samme tid i fjor. Skoler skades ofte - Vi ser også, som tidligere år, mange branner i kommunale utleie- og sosialboliger. I tillegg er mange skoler utsatt for flere ulike typer skader, både brann, vannskader og innbrudd, sier Wiig. En del større skader på skoler skyldes ofte påsatte branner – f.eks i containere i tilknytning til skolen eller søppelrom. Skolene er også utsatt for innbrudd, der ettertraktede verdisaker som PC-er og annet teknisk utstyr, forsvinner. - Det er viktig å ha gode rutiner for lukking / låsing av vinduer på skoler og barnehager, da dette kan forhindre uønsket besøk. Et åpent vindu gjør det enkelt å ta seg inn i bygningen og er uvedkommende først inne lar de seg ikke stoppe av låste dører innvendig i bygningen og følgeskadene kan bli store, sier Wiig. KLP har så langt i 2009 fått meldt færre naturskader enn i et normalår. Linda Nilsen Methi, informasjonsrådgiver i KLP 22 03 39 25/ 90 50 98 38 eller e-post: lme@klp.no.

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Abonner

Dokumenter og linker