Godt år for KLP Fondsforvaltning

KLP Fondsforvaltning kan vise til nok et godt år i 2009. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde over to milliarder kroner per utgangen av november.

Forvaltningskapitalen fra denne kundegruppen var ved utgangen av november på 11 milliarder kroner, noe som en økning på over 40 prosent det siste året. Utviklingen i antall andelseiere er også meget hyggelig. Det er fortsatt stor interesse for de indeksnære aksjefondsproduktene, det globale kredittfondet og selskapets norske rentefond. KLP Fondsforvaltning lanserte høsten 2008 et indeksnært norsk aksjefond med spareavtale og et lavt minsteinnskudd; KLP AksjeNorge Indeks II. Fondet er spesielt egnet for småsparere og har markedets laveste kostnader. - Dette er fond med vesentlig lavere kostnader enn man tradisjonelt opplever som kunde i fondsmarkedet og er velegnet for småsparere. Siden årsskiftet har antall personkunder som sparer i fond økt betraktelig. Stadig flere personkunder får øynene opp for KLPs meget kostnadseffektive indeksfond, sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning Tradisjonelt har KLP Fondsforvaltning i hovedsak hatt morselskapet Kommunal Landspensjonskasse som kunde. Slik er det fortsatt, men selskapet er gjennom nye fondsprodukter som ble lansert i 2004 posisjonert seg med kostnadseffektive fondstilbud også i det allmenne markedet. KLP Fondsforvaltning hadde ved utgangen av november en forvaltningskapital på ca 37 milliarder kroner. For ytterligere informasjon, se www.klp.no eller kontakt: Administrerende direktør KLP Fondsforvaltning, Ståle Øksnes Telefon 90 10 34 75 eller e-post: stale.oksnes@klp.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Abonner

Dokumenter og linker