Ingen endring på KLPs liste

Men stor fremgang i konkrete saker Etter den halvårlige gjennomgangen av hvilke selskaper som skal utelukkes fra KLPs investeringer, er det ingen nye som ekskluderes. Det er heller ingen av de allerede ekskluderte, som har tilfredsstilt alle krav for å bli slettet fra listen.

KLP stiller som kjent etiske minstekrav til alle sine finansielle investeringer og siler ut selskaper som kan assosieres med brudd på internasjonale normer. I tillegg ekskluderes tobakksnæringen. - Ingen endring på listen betyr ikke at ingenting skjer, sier Cornelia Moseid, rådgiver for etikk og samfunnsansvar i KLP i en kommentar. - Det foregår en aktiv dialog med de fleste selskapene på listen, og det har vært stor fremgang i flere av sakene. I noen tilfeller har selskapene gjort rede for vesentlige endringer av sine rutiner, og i andre saker meldes det at det er ryddet opp i de forhold som lå til grunn for eksklusjonen. Men vi må vente på verifisering fra en uavhengig tredjepart før vi igjen åpner for investeringer i disse selskapene, framholder Moseid. Det å bli utelukket fra KLPs investeringsunivers eller av andre institusjonelle investorer kan medføre en betydelig omdømmekostnad for selskapene. Det er derfor ikke uvanlig at selskapene engasjerer seg aktivt i dialogen med KLP og analyseleverandøren GES Investment Services. I noen tilfeller ser vi at norske datterselskap blir viktige kanaler inn til morselskapenes hovedkvarter. GES Investment Services, som leverer grunnlagsmaterialet til KLP, har for øvrig utvidet sin liste over anbefalt ekskluderte selskaper med et Sør-Afrikansk selskap, Sasol. Men KLP har uansett ingen investeringer i denne regionen. KLPs liste over selskap som er ekskludert fra investeringsporteføljen på grunn av brudd mot internasjonale normer, består nå av 15 selskap: 1 BASF 2 ChevronTexaco 3 Coca-Cola 4 Du Pont 5 Marriott 6 EnCana 7 BHP Billiton 8 Occidental Petroleum 9 Sanyo Electric 10 Singapore Technologies 11 Unilever 12 Wal-Mart 13 Repsol 14 Exxon Mobil 15 Marathon Oil I tillegg er følgende tobakkselskaper ekskludert: Altadis Sa Altria Group Inc Brit Amer Tobacco Imperial Tobacco Japan Tobacco Inc Swedish Match Kontaktpersoner. Rådgiver Cornelia Moseid, tlf 22 03 35 54 Informasjonsdirektør Rolf Lasse Lund, tlf 22 03 35 45

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.