Invitasjon til pressen:

Invitasjon til pressen: Seminar risikostyring 28.4.04 Kongressenteret Folkets hus kl 10.00 Seminaret er i regi av EiRM i samarbeid med KLP Forsikring. USA og England er foregangsland innen risikostyring, og blant foredragsholderne er professor Peter C. Young University of St. Thomas. Han er ekspert på risikostyring i offentlig sektor i USA. Kommunene kan spare en milliard på risikostyring Hvis kommunesektoren tar risikostyring på alvor kan det være opp til en milliard å spare. Nyere forskning viser at kostnadene knyttet til ulykke og brann kan være opp til ti ganger høyere enn tidligere antatt, viser studier publisert av EiRM (European institute of Risk Mangement). Forsikringsselskapene betaler kommunene erstatninger på knapt en milliard i året, mens de indirekte kostnadene knyttet til en brann eller ulykke koster mellom åtte og ti ganger mer enn selve hendelsen. - Alt i alt har kommunene direkte og indirekte kostnader knyttet til ulykke, innbrudd og brann på bortimot ti milliarder i året. Med bedre risikostyring er det mulig å redusere dette beløpet med ti prosent. Det vil gi reduserte kostnader på bortimot en milliard. I tillegg vil man spare kommunens ansatte og innbyggere den lidelse og frykt som vanligvis er knyttet til større ulykker. Dette sier KLP Skadeforsikrings administrerende direktør Hans Martin Hovden. Seminar Prinsippene for risikostyring vil bli belyst på seminaret den 28.4. Internasjonalt kjente eksperter som professor Peter Young fra USA, Fiona Gilvey, leder for AON-Englands bedriftsdivisjon og og nettverkssjef i EiRM Finn Kjær presenterer ny kunnskap innen Enterprise Risk management. Internasjonale erfaringer Det er svært gode erfaringer med dette internasjonalt, men her hjemme ligger vi foreløpig i "startgropa". I Danmark har halvparten av alle kommunene tatt risikostyring i bruk. Mange har ansatt egne fagfolk, for det er store beløp å spare. Den danske kommunen Kolding, med ca 63.000 innbyggere mener f. eks at de har spart i alt 18 millioner de siste ti årene(1992-2002). For nærmere opplysninger: Direktør i KLP Skadeforsikring, Hans Martin Hovden tlf: 911 36 910 Seksjonssjef i KLP Skadeforsikring, Einar Eldøy: tlf 928 26 148 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.