KLP ETABLERER NYTT FORSIKRINGSSELSKAP

Oslo, 6. juli 2006 KLP etablerer et eget datterselskap, foreløpig kalt ”KLP Innskudds- og Foretakspensjon AS”, 100 % eiet av Kommunal Landspensjonskasse. Selskapet etableres med en aksjekapital på 50 millioner kroner.

KLP vil etter sin konsesjon ha anledning til å drive innskuddspensjonsvirksomhet når ny forsikringslov trer i kraft 1. juli 2006. KLP ønsker imidlertid å legge denne virksomheten i et eget heleid aksjeselskap, og vil også overføre KLPs eksisterende virksomhet innen foretakspensjonsordninger og kollektive livrenter til dette datterselskapet. KLP tilbyr allerede i dag foretakspensjon til et begrenset antall offentlige foretak, men har manglet innskuddspensjon i produktporteføljen. Det er flere bedrifter med tilknytning til offentlig sektor som vurderer innskuddspensjon som et alternativ. Eksempelvis har Posten innført innskuddspensjon for sine 30.000 ansatte. - Vi mener dette vil være et interessant alternativ for virksomheter som ikke er omfattet av tariffavtale. KLP skal være pensjonsleverandør med størst kompetanse på offentlig sektor. Vi legger til grunn at innskuddspensjon vil bidra positivt til å gjøre KLP til en mer komplett tjenestepensjonsleverandør, sier konsernsjef Bjørn Kristoffersen. Hovedsatsingsområdet til KLP Innskudds- og Foretakspensjon AS vil være innskuddsbasert alderspensjon, kombinert med en varierende grad av risikoytelser etter kundens valg. Selskapet vil være operativt 1. oktober. Det vil ikke være andre begrensninger i livsforsikringsvirksomheten til KLP Innskudds- og Foretakspensjon AS enn de vi beslutter selv. Selskapet vil altså tilby en komplett produktpakke for kunder som ikke har kommunal pensjonsordning. For kunder som velger å gå fra bruttoordning til innskuddspensjon, vil de opptjente rettigheter i bruttoordningen bli stående i Kommunal Landspensjonskasse, mens innskuddsordningen etableres i KLP Innskudds- og Foretakspensjon AS. For ytterligere informasjon se www.klp.no eller kontakt: kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring Ole Jacob Frich, 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no FOR DAGENE SOM KOMMER KLP Forsikring er et av Norges største forsikringskonsern. Selskapet leverer forsikrings- og finanstjenester til kommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor. De fleste helseforetak, kommuner og fylkeskommuner i Norge har sine ansatte forsikret hos oss. Konsernet har en forvaltningskapital på over 150 milliarder kroner, og omfatter Kommunal Landspensjonskasse, KLP Skadeforsikring, KLP Forsikringsservice, KLP Fondsforvaltning, KLP Kapitalforvaltning og KLP Eiendom. Hovedkontor KLP Forsikring Tlf: 22 03 35 00 Faks: 22 03 36 00 www.klp.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.