KLP OPPDATERER ETISK MINSTEKRAV - BASF OG NOMURA ER NYE PÅ LISTEN

KLP OPPDATERER ETISK MINSTEKRAV - BASF OG NOMURA ER NYE På LISTEN KLP oppdaterer sitt etiske minstekrav to ganger per år. Kravet gjelder alle finansielle investeringer og bygger på internasjonale normer om menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter og miljø. Den nye listen inneholder nye selskaper samtidig som det rapporteres om forbedringer i andre selskaper. Nomura Securities havner på listen etter å ha blitt dømt for å ha et diskriminerende ansettelses- og forfremmelsessystem i strid med japansk lov og sentrale ILO-konvensjoner. Tolv kvinnelige ansatte fikk utbetalt kompensasjon tilsvarende en halv million euro. BASF utelukkes på grunn av rapporter om smugling og salg av store mengder ulovlige sprøytemidler. Datterselskapet Microflo ble dømt til å betale i overkant av 1 million dollar i kompensasjon. For at utelukkelsen skal oppheves kreves at selskapet har forbedret seg og iverksatt system for å forhindre at lignende skjer i fremtiden. Utelukkelse er ofte et steg på veien mot dialog med selskaper og dette kan være med å drive forbedringer på etikk og samfunnsansvar. KLPs investeringsunivers blir gransket ved hjelp av informasjon fra FN- kilder, frivillig-organisasjoner og selskapet GES Investment Services (tidl. CaringCompany-Etikanalytikerna). Der hvor det rapporteres om grove, systematiske brudd mot internasjonale normer, velger KLP å utelukke selskaper fra investeringene. Modellen er under stadig forbedring, både når det gjelder informasjonsinnhenting og analyse. Selskapet Sears blir tatt av listen etter et år. Dette skjer fordi rapporter fra US Department of State og Department of Labour feilaktig identifiserte selskapet som kunde ved en fabrikk i American Samoa og dermed assosiert til menneskerettighetsbrudd. En dialog med selskapet har ført til at GES Investment Services har endret sin anbefaling og KLP velger nå å inkludere selskapet igjen. Selskaper på KLP-listen: 1 BASF 2 ChevronTexaco 3 Coca-Cola 4 Du Pont 5 Marriott 6 Nestle 7 Nomura Securities 8 Occidental Petroleum 9 Sanyo Electric 10 Singapore Technologies 11 Unilever 12 Wal-Mart Kontaktpersoner KLP tlf 22 03 35 00: Ylva Lindberg 90 51 22 57 Rolf Lasse Lund 91136871 For mer informasjon, gå til www.klp.no/samfunnsansvar ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker