KLPs etiske krav fører til dialog

Kommunal Landspensjonskasse Oslo, 20.01.2005 KLPs etiske krav fører til dialog I november i fjor ble USAs fjerde største oljeselskap Marathon Oil utelukket fra KLPs investeringsportefølje på bakgrunn av en korrupsjonssak i Ekvatorial Guinea. – Oppføringen av Marathon Oil på KLP-listen har utløst en dialog mellom KLP og selskapet, sier rådgiver for etikk og samfunnsansvar Cornelia Moseid i KLP Kapitalforvaltning. På initiativ fra Marathon Oil var hun i går i møte med selskapet i Stockholm. Alle bedrifter KLP investerer i må oppfylle minstekrav til etikk og samfunnsansvar. Disse kravene følger av internasjonalt anerkjente FN-prinsipper og sentrale FN-konvensjoner. Selskaper som kan kobles til systematiske eller grove brudd på ett eller flere prinsipper i KLPs verdiplattform blir ekskludert fra KLPs investeringer i fem år, eller inntil en uavhengig tredjepart kan dokumentere at forbedring har funnet sted. - Reaksjonen fra Marathon Oil er ikke unik. I de 3 årene KLP har hatt etiske retningslinjer for kapitalforvaltningen er erfaringen at selskapene tar en ekskludering alvorlig. I de fleste tilfeller fører dette til reaksjoner hos de ekskluderte selskapene, og ofte opprettes det en dialog mellom det enkelte selskap og KLP. Vi opplever som regel at selskapene har et stort ønske om å opptre etisk, sier Moseid, som tar dette til inntekt for at KLPs etiske retningslinjer har effekt. På KLPs konferanse Etiske investeringer – en utfordring for offentlig sektor 28. januar vil Cornelia Moseid fortelle mer om hvordan KLP tar etiske retningslinjer fra teori til praktisk investeringsatferd. Se også vedlagte konferanseprogram med et variert utvalg av spennende foredrag og foredragsholdere. For påmelding til konferansen kontakt: Erik Qvam, 22 03 37 95 eller på e-post erik.qvam@klp.no For ytterligere informasjon kontakt: Rådgiver, etikk og samfunnsansvar i KLP Kapitalforvaltning Cornelia Moseid, 22 03 35 54 eller på e-post cornelia.moseid@klp.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=65098&fn=wkr0001.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker