Krav om like god pensjon i privat sektor som i offentlig sektor

Kommunal Landspensjonskasse Oslo, 12.01.2005 Krav om like god pensjon i privat sektor som i offentlig sektor En undersøkelse som MMI har utført for KLP Forsikring avdekker at 9 av 10 nordmenn mener at ansatte i privat sektor bør ha like gode tjenestepensjonsordninger gjennom sin arbeidsgiver som ansatte i offentlig sektor. I dag mangler nær en halv million arbeidstakere i private bedrifter pensjonsordning gjennom arbeidsgiver. Flere har i det siste påpekt at pensjonsordningene for offentlig ansatte er for gode og at de må endres. Undersøkelsen som MMI har gjennomført viser imidlertid at 9 av 10 nordmenn mener at en slik ordning bør utvides til å gjelde også privat sektor. - Det er kanskje ikke så overraskende at de aller fleste nordmenn mener at man skal ha en lik pensjonsordning uansett hvor man jobber, sier Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring. - Pensjonsordningene i staten og kommunene har en rekke gode kvaliteter som de private ikke kan tilby, blant annet gjennom overføringsavtalen. I det offentlige sikrer denne avtalen at man ikke mister pensjon eller opptjeningstid ved å skifte arbeidsgiver. Private bedrifter kan dessverre ikke tilby overføringsavtalen som en del av sitt pensjonsprodukt, avslutter Frich. Undersøkelsen ble gjennomført 9. – 12. november 2004 med 1003 respondenter i befolkningen. Et kort sammendrag er vedlagt. For ytterligere informasjon kontakt: kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring Ole Jacob Frich, 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=63112&fn=wkr0001.pdf http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=63112&fn=wkr0003.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker