Lave forvaltningskostnader avgjørende for langsiktige avkastning

Oslo, 10.10.2005 KLP Fondsforvaltning: Lave forvaltningskostnader avgjørende for langsiktige avkastning KLP Fondsforvaltning AS er blant markedets mest kostnadseffektive fondsforvaltere, med forvaltningskostnader som er vesentlig lavere enn det folk flest er vant med. Lave forvaltningskostnader har stor betydning i langsiktig sparing. – Dette har KLPs institusjonelle kunder nytt godt av i årevis. Nå ønsker vi at også individuelle småsparere skal få et kostnadseffektivt alternativ i fondsmarkedet, sier Ståle Øksnes, adm. direktør i KLP Fondsforvaltning. KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap, med en forvaltningskapital på over 145 mrd kroner. KLP Fondsforvaltning forvalter over 7 mrd kroner i sine fond, og selskapet er landets ledende aktør på såkalt indeksnær forvaltning. - Kampen mot kostnader er viktig også når verdipapirmarkedene er i vekst. Vi har i en årrekke fokusert på å utvikle gode og effektive forvaltningssystemer med høy grad av sikkerhet. Formålet med våre indeksnære fondsløsninger er å gi våre kunder en aksjemarkedseksponering med så lav risiko som mulig. Derfor er aksjefondet KLP AksjeGlobal Indeks IV nå lansert. Fondet har et årlig forvaltningshonorar på bare 0,35%. Da blir det mer igjen til andelseierne, sier Øksnes. Fondet investerer i over 1000 aksjer i 23 land. For å redusere risikoen ytterligere er fondet valutasikret til norske kroner. Kombinasjonen lav risiko og lave kostnader vil nå gi også småsparere en kostnadseffektiv eksponering mot det globale aksjemarkedet; et marked med betydelig mindre kurssvingninger enn det norske markedet. KLP Fondsforvaltning investerer hele sin portefølje etter KLPs etiske retningslinjer. Disse er basert på bl.a. FNs konvensjoner om barnearbeid, korrupsjon, produksjon og salg av våpen og diskriminering av gravide. Det investeres heller ikke i tobakksindustri. For ytterligere informasjon, kontakt: Administrerende direktør KLP Fondsforvaltning Ståle Øksnes, mob 90 10 34 75 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=138181&fn=wkr0001.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Abonner

Dokumenter og linker