MYE Å TJENE PÅ Å JOBBE TIL 67 ÅR

Oslo, 14. juli 2006 En fersk undersøkelse blant ledere i offentlig sektor påpeker at økonomiske virkemidler er noe av det viktigste for at eldre fortsetter i arbeid. KLP har utredet og lagt frem et forslag til ny opptjeningsmodell i folketrygden som skal gi økonomisk stimulans til å fortsette i arbeid. Modellen gir mulighet til selv å beregne konsekvensene av avgangsalder.

KLP-rapporten ”Lederes holdninger – eldre arbeidstakere” som nylig ble offentliggjort viser at ledere i offentlig sektor tror økonomiske virkemidler er noen av de viktigste faktorene for at eldre fortsetter i arbeid. 90 prosent av lederne tror varig høyere pensjon ved utsatt pensjonering vil ha stor eller i noen grad betydning for å fortsette i arbeid. 82% av lederne sier det samme om bonusordning med premiering av arbeid etter fylte 60 år. Virkemidler som kortere arbeidsdag og større innflytelse scorer også høyt. Regjeringen har varslet at den i september i år vil legge frem en Stortingsmelding med forslag til ny fremtidig alderspensjon i folketrygden. KLP har presentert sitt forslag til ny opptjeningsmodell i folketrygden for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og Finanskomiteen. - Etter vår oppfatning bør det være lønnsomt for den enkelte å fortsette i arbeid dersom helsen tillater det. Det må være mulig å forstå hva det økonomisk innebærer å bli pensjonist som 62-åring og hva pensjonen blir om han/hun velger å fortsette lenger i arbeid. Dette tar KLPs modell hensyn til, sier Roy Halvorsen, direktør for Næringspolitikk og Analyse i KLP. KLP foreslår en modell som består av en garantipensjon og en inntektspensjon – og som ligger godt innenfor pensjonsforlikets rammer. Ved å ha en faktor for opptjening før fylte 62 år, og en annen og betydelig høyere etter fylte 62 år, så vil den enkelte lett se den pensjonsmessige virkningen av fortsatt arbeid. Eksempelvis vil en person med 300.000 kroner i inntekt få 120.000 kroner i årlig pensjon fra 62 år, mens den årlige pensjonen vil være 180.000 kroner ved pensjonsalder på 67 år. For ytterligere informasjon se pressesidene på www.klp.no eller kontakt: Direktør Næringspolitikk og Analyse i KLP Forsikring, Roy Halvorsen 22 03 35 65 / 90 65 37 80 eller e-post: roy.halvorsen@klp.no Kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring, Ole Jacob Frich 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no FOR DAGENE SOM KOMMER KLP Forsikring er et av Norges største forsikringskonsern. Selskapet leverer forsikrings- og finanstjenester til kommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor. De fleste helseforetak, kommuner og fylkeskommuner i Norge har sine ansatte forsikret hos oss. Konsernet har en forvaltningskapital på over 150 milliarder kroner, og omfatter Kommunal Landspensjonskasse, KLP Skadeforsikring, KLP

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.