Pressemelding KLP kaster ut 10 nye selskaper, mens 3 tas inn etter gode dialoger

Pressemelding KLP kaster ut 10 nye selskaper, mens 3 tas inn etter gode dialoger - Åpenhet og dialog gir resultater, sier Cornelia Moseid, rådgiver for etikk og samfunnsansvar i KLP i en kommentar til at blant annet Coca Cola har gjort en aktiv og positiv innsats for å komme ut av KLPs eksklusjonsliste. KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. De 7 klasebombeprodusentene som Petroleumsrådet ekskluderte i høst er nå tatt ut av porteføljene, slik vi tidligere har varslet, sier Cornelia Moseid. - I tillegg er 4 nye selskap ekskludert på grunn av etiske normbrudd. 3 av selskapene knyttes til brudd på menneskerettighetene, mens det siste er assosiert med korrupsjon og uetisk forretningsførsel. Totalt er 31 selskaper nå ekskludert. Mer informasjon om de ekskluderte selskapene finnes på http://www.klp.no/Internett/klpcms.nsf/pages/OmKLP*Samfunnsansvar_y_z.html - KLP er meget fornøyd med at 3 selskaper, som har vært ekskludert i flere år, nå tas inn i igjen, understreker Moseid. - Selskapene har endret sine interne retningslinjer og fulgt opp med aktive tiltak for å rette opp kritikkverdige forhold og hindre fremtidige normbrudd. Selskapene det gjelder er Coca Cola, Unilever og Sanyo. Sammen med vår tjenesteleverandør, GES Investment Services, har KLP medvirket til å sette tydelige krav til selskapene, og bidratt til at prosessen har fått fokus i selskapene. Cornelia Moseid peker også på at offentliggjøringen av KLP-listen ofte fører med seg ubehagelig medieoppmerksomhet for norske datterselskap av multinasjonale selskaper. -Coca Cola Norge tok derfor kontakt med KLP i fjor vinter, og lurte på hva de kunne bidra med for å få saken løst. Med hjelp fra Coca Cola Norge, ble en god dialog med hovedkontoret i Atlanta endelig opprettet. Det er med stor tilfredshet KLP ser at det ytre presset fra investorer, samt internt påtrykk, medfører både strukturelle og strategiske endringer i Coca Colas håndtering av arbeidslivsrelasjoner, sier Moseid. KLP-listen pr 1. desember 2005: Normbasert ekskluderingKlasebombeprodusenter BASFALLIANT TECHSYSTEMS INC. BHP BILLITONEADS CO CHEVRON (tidl.CHEVRONTEXACO)GENERAL DYNAMICS CORPORATION DU PONTLOCKHEED MARTIN CORP ENCANARAYTHEON CO EXXON MOBIL THALES SA HALLIBURTON KERR MCGEETobakksprodusenter L3 COMMUNICATIONS *Altadis Sa MARATHON OILAltria Group Inc MARRIOTTBrit Amer Tobacco OCCIDENTAL PETROLEUMGallaher Group PIONEER NATURAL RESOURCEImperial Tobacco REPSOLJapan Tobacco Inc SINGAPORE TECHNOLOGIESSwedish Match WAL-MARTRichemont YAHOO! * Produserer også klasebomber ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Abonner